szkolenieOsoby, które pracują i mieszkają daleko od naszej siedziby, nie zawsze są w stanie spotkać się z nami osobiście. Koszt i czas dojazdu do nas lub naszego szkoleniowca do miejsca gdzie odbędzie się szkolenie, bywa zbyt duży. Chcemy więc zaoferować Państwu skrócenie dystansu poprzez realizację indywidualnych szkoleń zdalnie przy pomocy nowoczesnych narzędzi sieciowych.

 

W tym celu zastosujemy program do zdalnej pomocy. Zapewnia on zdalny dostęp do pulpitu komputera klienta.
Połączenie jest bezpieczne, uczestnik szkolenia osobiście każdorazowo potwierdza chęć nawiązania połączenia, nie ma zagrożenia utraty danych czy też niepowołanego dostępu przez osoby trzecie.
Szkolenie będzie polegało na połączeniu się o umówionej porze przez Internet wspomnianym programem AnyDesk, równocześnie my rozpoczniemy połączenie telefoniczne z klientem, by nie ponosił dodatkowego kosztu połączenia.(do większego komfortu przydatny może być zestaw słuchawkowy lub włączenie telefonu na głośnomówiący) 
Aby to wszystko zadziałało uczestnik szkolenia musi mieć stałe łącze internetowe oraz naładowaną baterię w telefonie, żeby płynnie rozmawiać przez dwie-trzy godziny.
Nasz operator będzie widział pulpit osoby szkolonej, proponował wykonanie różnych operacji w C-GEO lub sam wykona poglądowo omawiany temat.
Uczestnik szkolenia może oczywiście zadawać prowadzącemu pytania związane z obsługą C-GEO, a nasi specjaliści będą na bieżąco udzielać wyczerpujących odpowiedzi.
Ponieważ szkolona jest jednocześnie tylko jedna osoba, nie ma utrudnień związanych z dużą liczbą uczestników tradycyjnych szkoleń - jest nawiązywana bezpośrednia relacja nauczyciel-uczeń, co daje zawsze najlepsze rezultaty w nabywaniu nowej wiedzy.

 

Tematy szkoleń:

 

 1. Podstawowe funkcje programu :
  Zakładanie projektów, szablony.  Praca na tabeli współrzędnych i mapie numerycznej. Obsługa modułów obliczeniowych. Raporty, wydruki. Eksport/import danych CAD/GIS  
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 2. Zagadnienia rachunku wyrównawczego w C-Geo:
  wyrównanie ścisłe modułem podstawowym sieci poziomych i wysokościowych, moduł wyrównanie ścisłe 3D GNSS (przygotowanie danych, łączenie obserwacji kątowo-liniowych z wektorami GNSS);
  wyrównanie niewielkich konstrukcji pomiarowych w C-Geo ( wcięcie z wyrównaniem, obliczenie stanowiska swobodnego tachimetru); jak uzyskujemy błędy mp i mh pikiet?
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 3. Geodezja katastralna:
  obliczanie i wyrównywanie pól powierzchni, wykazy zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie użytków; korzystanie z gotowych formularzy; tworzenie zaawansowanych raportów wymaganych przy kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej (np. wykaz współrzędnych punktów granicznych), porównanie współrzędnych.
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 4. Moduł importu danych EGiB SWDE/GML – przeglądanie i edycja danych ewidencyjnych w formatach GML i SWDE, tworzenie dokumentacji: protokoły ustalenia granic, wypisy z rejestru, generowanie korespondencji masowej, dane opisowe EGiB na mapie C-GEO
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 5. Geodezja inżynieryjna:
  NMT, objętości i warstwice; projektowanie tras; przekroje pionowe, transformacje przestrzenne.
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 6. Wymiana danych w formatach GIS w szczególności obsługa formatu SHP oraz XML/GPX/KML/MIF. Tabele danych związane z obiektami mapy numerycznej, definiowanie własnych struktur, modyfikacja istniejących, zapytania SQL, raporty, przecięcia warstw.(sugerowany czas trwania 2 godziny
 7. Transformacje współrzędnych punktów, map i rastrów, przeliczenia międzyukładowe, układy lokalne, transformacje wysokości, transformacje przestrzenne.
  (sugerowany czas trwania 1 godzina)
 8. Wykorzystanie usług sieciowych – dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal, Google Maps i inne); wykonywanie szkiców orientacyjnych z użyciem danych WMS (map topograficznych, katastralnych i Open Street Map), pobieranie i wykorzystanie danych EGiB i osnów szczegółowych z usług WFS, danych NMT z usługi WCS, gminnych planów MPZP  i Studiów Kierunków ZP z usług Krajowej Integracji, pobieranie działek wzdłuż linii i we wskazanym obszarze.
  (sugerowany czas trwania 2 godzina)
 9. Kalibracja skanów i wykorzystanie danych rastrowych.
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 10. Przygotowanie dokumentacji do operatu:
  wydruki mapy i wykazów, formularze (edycja własnych formularzy w tym w formacie fr3), baza raportów.
  (sugerowany czas trwania 1 godzina)
 11. Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN
  (sugerowany czas trwania 1 godzina)
 12. Elektroniczny operat w GeoOrganizerze/module e-operatu: baza danych prac geodezyjnych w przygotowaniu operatu oraz podczas pracy w C-GEO. Pozyskiwanie dokumentów operatu (raporty, formularze, dokumenty, skany, mapy, zwrotki, protokoły, wykazy, obrazy, pliki, itd.). Harmonogramy i statusy prac w zarządzaniu pracą geodezyjną. Przydatne aplikacje mobilne do wprowadzania dokumentów e-operatu. Raporty, wykazy, kosztorysy, faktury z bazy danych prac geodezyjnych. Przygotowanie operatu w jednym pliku PDF z zasobu dokumentów w bazie. Podpis elektroniczny/kwalifikowany/zaufany - podstawowe informacje.

  (czas trwania 2 godziny)

Z powyższych propozycji można tworzyć własne zestawy szkoleniowe (max. czas trwania jednej sesji szkoleniowej to 3 godziny).
Propozycje można również modyfikować lub sugerować własne tematy, powyższa lista zagadnień ma być przede wszystkim inspiracją do przygotowania szkolenia najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb.

Szkolenia będą odbywać się w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem, jednak nie wcześniej niż od godziny 15:30 od poniedziałku do piątku, możliwe są także szkolenia w sobotę. 

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i wysłanie formularza (dostępny obok artykułu) lub kontakt telefoniczny. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się telefonicznie lub przez e-mail i ustalimy dogodny termin szkolenia. 
Następnie prześlemy fakturę proforma w celu wykonania przedpłaty.

Koszt szkolenia to 150,00 zł netto /184,00 zł brutto za godzinę