logo Program D-Geo w wersji v2 to nowa odsłona aplikacji stworzonej na urządzenia mobilne z nowym system operacyjnym Android.

 

LogoProgram D-Geo w wersji v2 to nowa odsłona aplikacji stworzonej na urządzenia mobilne z nowym system operacyjnym Android.

 

D-Geo v2 idealnie sprawdzi się m.in. podczas sporządzania wywiadu terenowego, odszukiwania obiektów w terenie czy chociażby nawigowania do wskazanego punktu. Program pozwala podczytać dane z bardzo wielu źródeł m.in. GML-a (za pośrednictwem CGEO), serwerów WMS czy programów CAD. Aplikacja wykorzystuje mapy udostępnione przez Google, daje również możliwość pracy na mapie w trybie offline. W wersji v2 aplikacji poprawione zostało renderowanie mapy wektorowej oraz dodana została nowa funkcja - umieszczanie notatek. Dokonane w terenie zapiski składają się z części graficznej: punkt powierzchnia lub linia łamana oraz krótkiego opisu (np. obiekt usunięty), który może być wprowadzony do każdego obiektu graficznego.

Po uruchomieniu program wyświetla listę projektów (map). Projekty mogą być przesyłane z C-Geo za pośrednictwem serwera lub bezpośrednio przez sieć WiFi. Przesyłane projekty zapisywane są w głównym katalogu urządzenia z Androidem (katalog D-GEO). W każdym widoku można użyć gestu przytrzymania palca. W oknie projektów powoduje on otwarcie mapy. Na mapie przytrzymanie palca na punkcie powoduje przejście do tabeli punktów i ustawienie się na wskazanym punkcie. W tabeli przytrzymanie palca powoduje przejście do mapy i wycentrowanie wskazanego punktu.

 

Przedstawienie współdziałania C-GEO i D-GEO :   YouTube mmm

 

Eksport map do D-GEO v2

W programie C-Geo należy otworzyć mapę, którą chcemy eksportować do aplikacji D-Geo. Następnie klikamy na ikonkę i wybieramy opcję Eksport mapy do D-Geo. Otwiera się okno ustawień eksportu:

 d geo1

 Praca na mapie W celu otwarcia mapy należy tapnąć na jej nazwę i przytrzymać palcem do momentu otwarcia się projektu.

d geo2

Eksport notatek do C-Geo

Wykonane w terenie notatki (wynikające z przeprowadzonego np. wywiadu terenowego) można wyeksportować do programu C-Geo. W tym celu w otwartym projekcie (mapie) należy kliknąć na opcje mapy d geo3 a następnie wybrać funkcję Wyślij moje notatki do C-Geo:

d geo4

W programie C-Geo klikamy na ikonkę D GEO i wybieramy opcję Import notatek (mapa wywiadu) z programu D-Geo v2. Otwiera się okno importu notatek:

d geo5

Aplikacja dostępna jest do pobrania ze Sklepu Play.

Zmiany w aplikacji 26.08.2020

 Rozbudowaliśmy D-GEO o możliwość rejestracji zdjęć we wskazanych punktach na mapie lub z lokalizacji urządzenia wraz z ewentualną notatką opisową.
Wykonane zdjęcia są przechowywane w pamięci urządzenia, w katalogu o nazwie projektu. Przy wysyłaniu danych z D-GEO do C-GEO, same zdjęcia nie są przesyłane (żeby nie obciążać serwera obsługującego D-GEO). Zdjęcia można przenieść do PC przez funkcje urządzenia i Google. Punkty z lokalizacji zdjęć mają oznaczenia takie jak nazwy zdjęć i są widoczne po imporcie do C-GEO, więc można je potem eksportować także do innych aplikacji w celu np. łączenia ze zdjęciami.
Zdjęcia można przeglądać w D-GEO w oknie listy zarejestrowanych obiektów, stamtąd także można odnaleźć miejsce wykonania zdjęcia na mapie.
Nowe możliwości mogą być przydatne np. podczas inwentaryzacji, modernizacji EGiB, wywiadzie terenowym, itp. Dodane także możliwość wstawienia obrazu z pliku graficznego np. z galerii urządzenia.


Ze względu na ograniczenia sklepu Google Play, najnowsza wersja aplikacji D-GEO jest dostępna do pobrania i instalacji z naszej www:
http://www.softline.geo.pl/dgeo/dgeo.apk 

 

 

Zmiany w aplikacji 26.03.2020

Udostępniliśmy nową wersję D-Geo dla Android z możliwością:
- wykonywania pierwszych obliczeń: azymut i długość, transformacja międzyukładowa i przecięcie prostych,
- wyborem koloru dla rysowanych obiektów (3 kolory, które umożliwią oznaczanie np. obiektów nowych, zmodyfikowanych, usuniętych). Obiekty w kolorach są po imporcie do C-GEO umieszczane na odrębnych warstwach,
- nowy symbol do umieszczania na mapie (kółko)
Aby załadować do C-GEO dane z nowej wersji aplikacji, potrzebne jest też nowsze C-GEO - na razie jako wersja testowa do pobrania i zapisania w katalogu C-GEO.