C GEOmC-GEO - uniwersalne i popularne oprogramowanie wspomagające pracę geodetów, projektantów, specjalistów przetwarzających dane przestrzenne.

C-GEO wykorzystuje go około 8 tys. podmiotów (przedsiębiorstw, szkół, uczelni, urzędów), sprzedano kilkanaście tysięcy licencji programu. Program jest stale aktualizowany (aktualizacja przez Internet), producent zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia zdalne i stacjonarne w zakresie obsługi C-GEO. (Wiki C-GEO, filmy na Youtube)

Licencja jest bezterminowa i na określoną ilość stanowisk komputerowych. Przy pierwszym uruchomieniu C-GEO jest rejestrowane na internetowym serwerze licencji, który umożliwia łatwe, samodzielne przenoszenie licencji (licencja pływająca). Istnieje możliwość zamówienia i korzystania z klucza sprzętowego na porcie USB, jeśli nie ma dostępu do Internetu, lub z innych względów wymagane jest sprzętowe zabezpieczenie licencji.

Przy zamówieniu programu C-GEO dajemy możliwość pobierania aktualizacji przez internet na okres jednego roku bezpłatnie. Po tym okresie można zamówić przedłużenie dostępu na kolejny rok (lub lata) od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji. Data jest podana w menu programu "Pomoc - o programie".
Jeżeli aktualizujemy program , moduły także są aktualizowane (jeżeli są wprowadzane jakieś zmiany w module). Lista zmian jest uzupełniana na bieżąco w Aktualizacja C-GEO

  

 

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w systemie MS Windows 7/8/10/11 (32,64 bit). Minimalne wymagania sprzętowe to procesor x86 (Intel lub AMD), 8 GB RAM, Karta grafiki 1GB RAM, minimum 20 GB wolnego na twardym dysku. Dla systemu Windows XP/Vista ostatnia działająca aktualizacja – to sierpień 2019 roku.

 

 C-GEO jest zgodne z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym i rozporządzeniami: 

 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii:

- w sprawie standardów technicznych… z 21.08.2020 r.

- w sprawie powiatowej i krajowej bazy GESUT z 23.07.2021 r.,

- w sprawie BDOT i mapy zasadniczej z 23.07.2021 r.,

- w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 27.07.2021 r.

- w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z 6 lipca 2021 r.

 

Instrukcjami branżowymi:

- instrukcją geodezyjną K1 z 1998 r, oraz innymi instrukcjami GUGiK dotyczącymi geodezji,

- kolejową instrukcją D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej Zarządu PKP

- standardem technicznym GK-1 Zarządu PKP dotyczącym geodezji kolejowej z 12 stycznia 2016r. (zestaw kodów, szablon mapy, typy linii, symbolem, edytor obiektów mapy numerycznej)

  

Cechy programu C-GEO:

 1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi, kontrolerami GPS, aplikacjami polowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Na liście obsługiwanych są wszystkie dostępne w Polsce (np. MGEO WorkAbout, FOOIF, Geodimetr, GeoMAX, FieldGenius, FOOIF, Hi-Target, Horizon, Kolida, Leica, Linertec, Nikon, Pentax, Ruide, Sokkia, South, Spectra Precision, Stonex, Topcon, Trimble, Zeiss i inne). Program odczytuje dane z niwelatorów kodowych Geomax, Kolida, Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, South, Topcon DL, Trimble DiNi. Poprzez dodatkowy moduł Dzienniki RTK/RTN można odczytywać i przetwarzać dane z GPS: GeoJSON, Geomax, Javad, Leica, Topcon, Trimble, Landstar, PowerGPS, Stonex, SurveyPro, X-PAD i innych).

 

 1. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji: niwelacja techniczna, precyzyjna), tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach (WZDE), podziały działek na zadaną powierzchnię i inne kryteria, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic. Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).Porównanie współrzędnych, Transformacje wysokości, wyrównanie ścisłe sieci niwelacyjnych i poziomych, dzienniki pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 

 1. W programie C-GEO dostępne są dwie funkcje kalibracji rastra. Pierwsza z nich polega na wskazywaniu punktów dostosowania w dodatkowym oknie z podglądem rastra (Kalibracja (wpasowanie) rastra), a druga udostępnia narzędzia do kalibracji rastra na mapie.
 2. Dodatkowe moduły obliczeniowe: Projektowanie tras drogowych 3D, Objętości i warstwice (NMT), Przekroje pionowe (podłużne, poprzeczne), wyrównanie ścisłe osnów 3D/GNSS, Mapa obiektowa Leica XML (import danych pomiarowych z wygenerowaniem mapy obiektowej), Transformacja przestrzenna (moduł wyznaczający np. odchylenia od wymiarów projektowych), e-Operat (moduł elektronicznego operatu), C-Raster (edytor plików rastrowych). - Opisy modułów obliczeniowych -
 3. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych(z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. przez dodawanie nowych pól do bazy danych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej, GESUT, BDOT500, instrukcją K1'98, kolejową instrukcją GK-1 i D-19, lub definiować własne zestawy kodów. Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie. Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

 

 1. Mapa numeryczna zintegrowana z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi:
 • mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej, instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo,
 • do mapy mogą być podłączone mapy w tle (referencyjne) bezpośrednio z innych map C-GEO,
 • umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji , a także danych 3D (DSM/DEM) z rastrów geoTIFF z danymi NMT,

 

 • powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych,
 • może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub eksportowana do innych programów CAD/GIS w postaci wektorowej (np. DGN, SHP, XML, DXF, GML),
 • na mapie wektorowej mogą być także umieszczone warstwy serwisów WMS (np. Geoportal, lub z innych źródeł),
 • z powiatowych i krajowych serwisów WFS pobierać można działki, budynki, punkty osnowy geodezyjnej
 • efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach, dynamiczne odnośniki, automatyczne generowane etykiety, itd.),
 • zaawansowane edytory obiektów mapowych z kontrolą poprawności geometrii i atrybutów,
 • szybka zmiana atrybutów obiektów w oknach ich baz danych, raporty z danych obiektów,
 • mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000),
 • dane wysokościowe (treść mapy i atrybuty obiektów) mogą być transformowane między układami wysokościowymi w oparciu o wbudowane modele wysokości
 • dla mapy z GML 2021 dostępna jest funkcja generująca "Mapę porównania z terenem". W wyniku powstają oddzielne warstwy z nowymi, zmodyfikowanymi i usuniętymi obiektami w kolorze czerwonym zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardów. Wszystkie usunięte obiekty oraz odcinki obiektów, które uległy modyfikacji są oznaczone liniami przekreślenia. Oznaczenia te mogą być pokazane na aktualnej mapie, lub na innej, utworzonej w tym celu z pliku GML z ODGiK

 

 • łatwe osadzanie na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word,

 • drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej), bezpośrednio do formatu PDF także dla dużych formatów (powyżej A0, wstęgi),
 • import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych, eksport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją.

 

 1. Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie, co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).
 1. Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów, szablonów mapowych użytkownika, przeglądarka plików GIS umożliwiająca odczyt plików SHP/SWDE/MIF/GML.
 2. Zarządzanie danymi - eksplorator projektów– funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów, szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery (np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd. Projekty mogą być powiązane z dodatkowym modułem e-operatu umożliwiając gromadzenie danych prac geodezyjnych i opracowanie operatu elektronicznego w pliku PDF.

 

 

Do zapoznania się z programem polecamy pobranie wersji demonstracyjnej z naszego działu "Do pobrania"

Warunki licencjonowania C-GEO