Moduł "Wyrównanie ścisłe osnów 2D/3D/GNSS" z rabatem

3d_gnss_rab
Cena sprzedaży 811,80 zł
Cena sprzedaży bez VAT 660,00 zł
Podatek 151,80 zł
Price / kg:
Opis

Dla posiadaczy dotychczasowego modułu wyrównania rabat

 w wysokości 200 zł netto.

Wyrównanie osnów geodezyjnych i pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów dla sieci poziomych, niwelacyjnych i przestrzennych. Dane do wyrównania są importowane z formatów kontrolerów GNSS (Geomax, Landstar, Leica, Topcon, Trimble, RAW, RW5, TXT, XLS, itd. a także z modułów C-GEO (np. Tachimetria). Współrzędne przybliżone są wyznaczane automatycznie. Moduł korzysta z geoidy niwelacyjnej 2001 (układ EUVN - ITRF-96, epoka 1997.4). W procesie wyrównania, łącznie wyrównuje się zarówno obserwacje na płaszczyźnie odwzorowania (odległości z poprawkami odwzorowawczymi), kierunki, kąty, azymuty, przewyższenia niwelacyjne, jak i wektory GNSS. Mozliwe jest wyrównanie swobodne, kontrola spójności danych, analiza projektu sieci, zapis macierzy kowariancji, uwzględniane redukcje: na średnią wysokość terenu, odwzorowanie, krzywiznę Ziemi, refrakcję. Dostępna jest konfiguracja różnorodnych błędów pomiaru (np. błąd systematyczny wektora GNSS, błąd pionowości tyczki, centrowania...) (Wymagana aktualizacja C-GEO 8.15.01.31 z dn. 2022-01-31 lub nowsza lub nowsza)

Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS – C-Geo Wiki