C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, a konkretnie to w par. 24.1. określono, że: ,,Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.''

Co to faktycznie dla nas geodetów znaczy ?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, a konkretnie to w par. 24.1. określono, że: ,,Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.''

Co to faktycznie dla nas geodetów znaczy ?

Można założyć, że dostawcy oprogramowania dla kontrolerów obsługujących odbiorniki satelitarne są na to przygotowani i spodziewamy się uzyskania od nich nowego modelu geoidy co pozwoli na poprawne pomiary
w układzie PL-EVRF2007-NH.

Czasem jednak może zajść sytuacja, że z ODGiK zostaną udostępnione dane w układzie PL-KRON86, a końcowe opracowanie ma być już w nowszym układzie. W takim przypadku można skorzystać z modułu transformacji międzyukładowej i ustawić opcję transformacji wysokości jak na poniższym rysunku:

Wszystkie przeliczenia są wykonane na podstawie modeli przeliczeń udostępnionych przez GUGiK. Dla sprawdzenia ich dokładności zakupiono z PZGiK jeden reper podstawowej wysokościowej osnowy bazowej i wykonano sprawdzenie, które potwierdziło pełną zgodność:

Należy również pamiętać, iż wszystkie zadania obliczeniowe które związane są z technologią pomiarową GNSS (niezależnie od tego czy chodzi o pomiary statyczne czy też RTK/RTN), a których celem jest uzyskanie wysokości normalnych wymagają ustawienia odpowiedniego modelu geoidy.

W C-Geo możliwe jest ustawianie jednego z kilku modeli geoidy. Globalnie robimy to w Opcje > Parametry programu > Obliczenia > Quasigeoida. Jak dotąd powinniśmy ustawić układ PL-ETRF2000/ep. 2011 (stacje ASG-EUPOS), który umożliwia uzyskanie wysokości jak w PL-KRON86-NH. Opcja ta ma duże wpływ na uzyskiwane wysokości w takich modułach jak: Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS oraz Dziennik pomiarów RTK/RTN.

Dzięki funkcjonalności modułu Dziennik pomiarów RTK/RTN możliwe jest wyznaczenie wysokości normalnych w nowym układzie wysokości PL-EVRF2007 mimo braku wgranej nowej geoidy do kontrolera odbiornika GNSS. W takim przypadku należ ustawić geoidę bezpośrednio w module - zakładka Dane ogólne > Model geoidy > PL-EVRF2007-NH (ETRF2000/ep. 2011.0). Powinniśmy też jako ,,Sposób wyznaczenia punktów'' ustawić ,,obliczenie wsp. płaskich i wysokości na podstawie modelu geoidy C-GEO''.

Jeśli program pyta się - czy przeliczyć współrzędne, zgadzamy się. W ten sposób powinniśmy uzyskać współrzędne punktów w układzie Amsterdam czyli stosując formalne nazewnictwo - PL-EVRF2007-NH.

Użytkownicy powinni również pamiętać, że ustawienia układu wysokości obecne przy zakładaniu projektu nie mają wpływu na wyniki obliczeń, a jedynie są wykorzystywane przy tworzeniu raportów, dodając do nich odpowiednie opisy.