C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

geoorganizerW związku z wymaganiami nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych…, firma Softline w aplikacji GeoOrganizer przeznaczonej do zarządzania pracami geodezyjnymi, opracowała rozwiązanie umożliwiające tworzenie elektronicznego operatu.

 

geoorganizer

W związku z wymaganiami nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych…, firma Softline w aplikacji GeoOrganizer przeznaczonej do zarządzania pracami geodezyjnymi, opracowała rozwiązanie umożliwiające tworzenie elektronicznego operatu.

             Rezultaty i wyniki opracowania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisane w plikach PDF, zgromadzone w bazie GeoOrganizera, są przez program scalane w jeden plik PDF, w porządku ustalonym przez geodetę. Plik ten zawiera jednolitą numerację stron i może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Przygotowany i podpisany dokument można przekazać do ODGiK.

Przechwytywanie

               Najnowsza wersja GeoOrganizera jest już dostępna do pobrania z serwisu Softline.