C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

 

Aktualizacja C-GEO i nowy moduł "Transformacje wysokości"

W bieżącej aktualizacji C-GEO (z 30 kwietnia 2021 r.) udostępniliśmy kolejnych kilkadziesiąt nowych funkcji. Najciekawsze z nich przedstawiamy poniżej, a pełna lista zmian jest dostępna tu, przy dacie aktualizacji 8.14.04.30.

 Opracowaliśmy i wprowadzamy do naszej oferty nowy, płatny moduł obliczeniowy: Transformacje wysokości, który umożliwia przeliczenia wysokości między obowiązującymi układami państwowymi takimi jak Kronsztadt'86 oraz Amsterdam 2007, a także między układami archiwalnymi Kronsztadt'60 oraz Amsterdam'55. Jest to możliwe dzięki opracowaniu autorskiego modelu przeliczeniowego dla potrzeb którego wykorzystano dane reperów osnowy podstawowej udostępnione przez GUGiK po uwolnieniu danych osnowy w 2020r. Ponadto w module jest możliwość transformacji wysokości na podstawie znanych wysokości punktów w obu układach i przy wyborze metody transformacji (translacja - 1 pk, transf. liniowa - 3 pkt, biliniowa, wielomianowe różnego stopnia).

Już od wersji testowej C-GEO z 27 kwietnia, a oficjalnie w aktualizacji z 30 kwietnia, wprowadzono dostęp do usługi WCS w zakresie NMT - dla bieżącego widoku mapy można pobrać dane NMT w postaci rastra (geoTIFF). Podczas pracy na takiej mapie program w dolnym pasku wyświetla na bieżąco wysokość kursora obok XY, kartowane obiekty otrzymują wysokości z modelu. Sam model rastrowy może być ukryty lub wyświetlony w kolorach lub odcieniach szarości z określonym zakresem barw według ustawień w Opcje-Parametry programu-Mapa. Więcej informacji o tej funkcjonalności na Wiki C-GEO i na filmie poniżej:

W module Aktualizacji mapy zasadniczej GML dodano możliwość przywrócenia stanu pierwotnego bieżącego obiektu w bazie - np. wycofanie wszystkich zmian atrybutów, geometrii do stanu zgodnego z danymi w GML z ODGiK, taka operacja jest też możliwa dla zaznaczonych obiektów w bieżącej bazie a także we wszystkich bazach (ikonka Menu w oknie bazy danych - Zaznaczone obiekty...),

 

W oknie bazy danych - ikonka "Zaznaczone obiekty", dodano możliwość odszukania
i zaznaczenia obiektów w bieżącej bazie lub we wszystkich bazach, kryterium idMaterialu - czyli numerem materiału w zasobie. Umożliwia to szybkie oznaczenie obiektów
z podanego id materiału, w celu np. edycji, kontroli, usunięcia, raportowania, itp.,

W oknie importu DXF dodano kolumny: kod i atrybuty, które umożliwiają podanie kodu importowanych obiektów i ich atrybutów w bazach danych. Daje to możliwość konwersji mapy wektorowej do obiektowej już na etapie importu DXF. Wprowadzone dane są zapamiętywane co ułatwi w przyszłości import i konwersję DXF z tego samego źródła,

W menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty, dodano możliwość generowania punktów wierzchołków siatki kwadratów o zadanej gęstości w terenie w metrach, w węzłach generowanej siatki umieszczane mogą być symbole siatki krzyży albo dowolne symbole wybrane przez użytkownika. Pozwala to na łatwe otrzymanie siatki punktów o dowolnych wymiarach w celu np. późniejszego tyczenia, obliczeń itd.,

 

Informacje o wszystkich zmianach w programie są przedstawione w dziale Aktualizacje C-GEO, przy opisie wersji 8.14.04.30 i dacie 2021.04.30