C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

qgis

Format GML (Geography Markup Language – język znaczników geograficznych) jest w Polsce od 1 stycznia 2023 r. standardem wymiany danych obiektowej mapy zasadniczej (rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych… - Dz.U.1429 z 21.08.2020 r., § 42. 1).

Posługują się nim urzędy administracji rządowej i samorządowej, geodeci aktualizujący mapę zasadniczą, a także projektanci i inne podmioty które dla swoich potrzeb zamawiają obiektową lub wektorową mapę zasadniczą lub wybrane zbiory danych (np. ewidencji gruntów i budynków, GESUT). Ponieważ jest to format obligatoryjny, niezbędne są narzędzia informatyczne zapewniające dostęp do danych w formacie GML geodetom, jednostkom edukacyjnym i naukowym, projektantom, przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami uzbrojenia terenu, zarządcom dróg, nieruchomości, infrastruktury, pracownikom administracji samorządowej i rządowej.

Aktualnie, dostęp do danych mapy zasadniczej w GML jest realizowany w specjalistycznych aplikacjach geodezyjnych (np. C-GEO lub C-GML autorstwa firmy Softline Plus Jerzy Biegalski). Alternatywą może być otwarte oprogramowanie GIS – QGIS, które jednak bez dodatkowych narzędzi nie umożliwia poprawnej wizualizacji kartograficznej obiektów mapy zasadniczej. Na szczęście w QGIS można wykorzystywać opracowywane dla niego aplikacje: wtyczki.

Mając na uwadze powyższe, firma Softline Plus Jerzy Biegalski od 2022 r. rozwija i oferuje wtyczkę Wizualizacja GML dla QGIS do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania oraz eksportu obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu: ewidencji gruntów
i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT500).

q1

Rysunek 1. Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Wtyczka o nazwie Wizualizacja GML umożliwia import plików GML wszystkich stosowanych w Polsce systemów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno w oparciu o przepisy 
z 2015 r. jak i 2021 r., także „hybrydowych” czyli z obiektami z obu modeli. C-GML importuje również pliki GML zawierające wyłącznie prezentacje graficzne, zamówione jako wektorowa mapa zasadnicza. Importowane mogą być pliki GML o dowolnej wielkości, np. 300 MB. Jeśli w GML nie zapisano informacji redakcyjnych (czyli położenia etykiet, opisów obiektów mapy zasadniczej), wtyczka wygeneruje je na podstawie przepisów aktualnego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2021 r. w standardowym położeniu. Nie zastąpi to oczywiście oryginalnej redakcji mapy, ale zapewni podstawową jej czytelność.

q2

Rysunek 2. Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Operator wybiera, czy będą importowane obiekty aktualne, archiwalne (umieszczane na odrębnych warstwach i przedstawiane w skali szarości) czy wyłącznie archiwalne. W czasie importu można także zdecydować o ograniczeniu jego zakresu do wybranych typów obiektów (np. wyłącznie przewody sieci gazowej i działki ewidencyjne).

q3

Rysunek 3. Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli składniowej (walidacji) pliku GML. W jej wyniku generowany jest raport zawierający informacje o ewentualnych niezgodnościach obiektów w GML
z przepisami (błędach, brakujących wymaganych danych), który może być przedmiotem analizy w QGIS lub być zapisany do pliku CSV.

Z danych ewidencyjnych (z pliku GML bazy EGiB) można wygenerować raporty, np. informacje
z rejestru gruntów, zestawienie działek, władających, itp.

Wtyczka pokazuje istniejące relacje między obiektami baz GESUT, EGiB (np. obiekt GESUT - rzędna, budynek - obiekt związany z budynkiem, itp.).

Utworzoną po imporcie GML mapę można zapisać do formatu JPG/TIFF/PDF w jednej ze skal właściwych dla mapy zasadniczej (1:500, 1000, 2000, 5000) oraz wybranej rozdzielczości (np. 300 dpi), łącznie z georeferencją (dla formatu tif + tfw).

Mapa może być również wyeksportowana do formatu DXF z zachowaniem stylizacji linii, powierzchni, symboli punktowych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej.

Wtyczka w wersji PRO umożliwia zapis załadowanych danych do pliku projektu, który może być następnie otwarty na innym stanowisku z QGIS z dowolną wersją wtyczki (także w wersji bezpłatnej – demonstracyjnej).

Rysunek 4 Okno zapisu projektu do udostępnienia oraz tworzenia serwisu WMS z projektu

Wizualizacja GML PRO ma także funkcję wysyłania map na serwer WMS, w celu udostępniania linków z wizualizacją mapy zasadniczej (ograniczenie jednocześnie aktywnych projektów wysłanych do WMS do 5 dla jednego użytkownika).

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia komercyjnej wersji wtyczki, zapraszamy do kontaktu przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 896 026, tu formularz zamówienia w serwisie www softline.

Licencja na wtyczkę jest bezterminowa, uprawnia do instalacji i wykorzystywania na jednym stanowisku komputerowym, a także możliwa jest bezpłatna jej aktualizacja w okresie roku od daty zakupu. Po tym okresie można zakupić przedłużenie dostępu do aktualizacji i serwisu gwarancyjnego w cenie 190 zł netto.


Funkcjonalności i ceny wtyczki dla jej poszczególnych wersji:

  1. Wizualizacja GML PRO: - cena promocyjna 990 zł netto
    import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), odczyt/zapis projektów dla wszystkich wersji wtyczki Wizualizacja GML, generowanie usługi WMS z projektu, raporty.
  2. Wizualizacja GML: - cena promocyjna 490 zł netto
    import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), usługa WMS z projektu, raporty, import projektów z wtyczki w wersji PRO.
  3. Wizualizacja GML Demo, bezpłatna, dostępna w oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS
    import projektów z wtyczki w wersji komercyjnej PRO, walidacja plików GML. Generowanie z projektu: raportów, usługi WMS, plików DXF, geoTIFF, PDF, JPG.