Moduł "Transformacje wysokości"

cena brutto 295,20 zł
cena netto 240,00 zł
VAT 55,20 zł
Cena / kg:
Opis

Moduł umożliwia przeliczenia wysokości między obowiązującymi układami państwowymi takimi jak Kronsztadt'86 oraz Amsterdam 2007, a także między układami archiwalnymi Kronsztadt'60 oraz Amsterdam'55. Ponadto w module jest możliwość transformacji wysokości na podstawie znanych wysokości punktów w obu układach i przy wyborze metody transformacji (translacja - 1 pk, transf. liniowa - 3 pkt, biliniowa, wielomianowe różnego stopnia)

wiki m