Moduł "Operat elektroniczny"

Powiązanie prac geodezyjnych w module z projektami,
gromadzenie istotnych danych o pracach geodezyjnych (zleceniodawcy, wykonawcy, ODGiK, dane, dokumenty, terminarze, kosztorysy, itd.),
skanowanie i dołączanie zewnętrznych dokumentów w PDF, generowanie raportów i formularzy map z C-GEO PDF do operatu, własne dokumenty w PDF z dostępnych i edytowalnych szablonów,
budowanie operatu elektronicznego w jednym pliku PDF z różnych dokumentów z automatycznym generowaniem strony tytułowej i spisu treści (także z edycją ich szablonów),
automatyczna numeracja stron operatu i wspomaganie w podpisie elektronicznym operatu w PDF,
integracja terminarza z kalendarzem Google (np. obsługa powiadomień), powiązanie lokalizacji prac z Google Maps, z portalami geodety z powiatów całej Polski.
cena brutto 369,00 zł
cena netto 300,00 zł
VAT 69,00 zł
Cena / kg: