Moduł "Przekroje pionowe terenu"

cena brutto 295,20 zł
cena netto 240,00 zł
VAT 55,20 zł
Cena / kg:
Opis

Moduł umożliwia wygenerowanie rysunku przekrojów na podstawie danych liczbowych. Dane można wprowadzać z klawiatury; wkleić zaznaczone punkty z tabeli współrzędnych;lub zaimportować z pliku tekstowego.

Na jednym formularzu przekroju poprzecznego można umieścić do 15 warstw (np. drogowych). Możliwe jest obliczanie objętości na podstawie wprowadzonych danych przekrojów poprzecznych. Rysunki przekrojów mogą być eksportowane np. do DXF.

wiki mschool m