Atrybut idMaterialu - informacja o walidacji

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Informacja w walidacji: Dla klasy GES_PunktOOkreslonej wysokosci atrybut idMaterialu jest wymagany (nie może być pusty). Błąd, czy nie?

Po aktualizacji C-GEO z 31-08-2018 w walidacji plików GML w C-GEO, a także w aplikacji GML Factory do kontroli GML pojawiła się nowa kontrola dotycząca uzupełnienia wymaganego atrybutu idMaterialu dla obiektów – punktów klasy GES_PunktOOkreslonejWysokosci. Może ona rodzić pewne wątpliwości, ponieważ w C-GEO (a także w C-GML) pole to jest domyślnie ukryte.

Generalnie, dane te powinny być uzupełniane w PODGiK dopiero w czasie ładowania danych od wykonawcy do zasobu. Czy wykonawca w ogóle powinien wypełniać to pole?

Według rozporządzenia ws. GESUT dla klasy GES_PunktOOkreslonejWysokosci istnieje ograniczenie, które mówi, że atrybut idMaterialu, czyli identyfikator ewidencyjny materiału zasobu jest wymagany (str 36 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. W sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT).


W1.JPGKontrola ta w walidatorze w C-GEO jest w grupie Walidacja atrybutowa – Model GESUT, co oznacza, że jest jedynie informacją dla wykonawcy, zaś dodanie takiej kontroli w naszych programach wynika z udostępnienia przez GUGiK oficjalnego walidatora danych GESUT w plikach GML, w którym właśnie pojawia się również kontrola idMaterialu w GES_PunktOOkreslonejWysokosci.

Co wykonawca powinien zrobić z taką informacją? Najlepiej dopytać w PODGiK, do którego będzie oddawał plik GML, czy wymaga uzupełnienia tego atrybutu, czy też nie.

Jeśli PODGiK wyda zalecenie aby wypełniać to pole identyfikatorem ewidencyjnym materiału w zasobie i poda jego wartość, wtedy należy wykonać poniższe czynności:

Aby wyświetlić to pole w oknie bazy danych w celu jego wypełnienia należy najpierw wywołać bazę danych dla warstwy GES_PunktOOkreslonejWysokosci (przez wciśnięcie ikonki „i” i wskazanie punktu wysokościowego GESUT), a następnie skorzystać z ikony do ustalania widoczności poszczególnych atrybutów w lewym, górnym rogu samego okna bazy danych tak, jak na rysunku poniżej, i zaznaczyć pole idMaterialu:

W2.JPG