Definiowanie własnych stylów linii

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Otwieramy plik z katalogu BIN/LINIE.TXT Objaśnienie na przykładach:

Granica działki Linia1.JPG

[2] - numer kolejnego wpisu w stylu linii. ([1] brak bo jest to domyślna linia w oknie zmiany stylu linii)

M1=, M2=, M3=, M4= - nie istotne - nie ma zastosowania więc przy definicji można pominąć

O1=Działka ewidencyjna - opis linii (tylko dla naszej informacji w tym pliku)

SD=100 całkowita długość symbolu linii. W tym przypadku może być np. 50 gdyż jest to powtarzająca się część symbolu (lepiej to zobrazuje 2 przykład)

PD=0.5 i KD=0.5 - to odsunięcia od początku i od końca linii (w tym przypadku przestrzeń zarezerwowana na kropkę na początku i końcu linii symbolu działki

P1=p 0 0 0 0 punkt na początku linii

K1=p 0 0 0 0 punkt na końcu linii


Granica obwodu spisowego Linia2.jpg


SD=4.5 całkowita długość symbolu (czyli linia i dwie kropki).

PD=0 i KD=0 - odsunięcia 0

S1=l 0 0 1.5 0 linia od współrzędnych 0 0 do 1.5 o (czyli pozioma kreska o długości 1.5 mm)

S2=p 2.5 0 0 0 punkt od współrzędnych 2.5 po osi x i 0 po osi y

S3=p 3.5 0 0 0 linia od współrzędnych 3.5 po osi x i 0 po osi y


Proszę pamiętać o kolejnych numerach s1, s2, s3, itp


[22]

PD=0

SD=1

KD=0

P1=e 0 0 0.5 0 (kółko na początku linii o średnicy 0.5 mm)

S1=l 0 0.5 1 0.5 (linia od: x=o y=0.5 do: x=1 y=0.5)

S2=l 0 -0.5 1 -0.5 (linia od: x=o y=-0.5 do: x=1 y=-0.5)

K1=e 0 0 0.5 0 (kółko na końcu linii o średnicy 0.5 mm)


Jeżeli wartość SD wynosiłaby 10 to x wynosiłby 10. (w tym wypadku nie ma to znaczenia gdyż SD określa powtarzający się element linii)

Rezultaty naszej pracy należy zapisać nie w pliku źródłowym czyli linie.txt, gdyż ma on ograniczenie na ilośc stylów do 127. Nasze definicje zapisujemy do folderu ..\C-Geo8\BIN\ w pliku o kolejnej wolnej nazwie np. linie4.txt, linie5.txt itd. Na początku takiego pliku należy na pozycji zero dodać nazwę, która będzie identyfikowała bieżący zestaw w oknie Styl linii. Przykładowo:

[0]

N=Linia zabudowy

Kolory linii

Na końcu każdej linii można zdefiniować jej kolor. Niestety jest to kłopotliwe - zapis ma być w postaci szestnastkowej w kolejności B G R. Przykładowo - chcę uzyskać cynober. Sprawdzam kod tej barwy, np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kolorów Okazuje się, że w zapisie Hexagonalnym jest to #E34234 W takim razie na końcu linii wpisujemy $3442E3 - czemu tak ? A temu, że wartość E34234 odpowiada kolejności RGB, a my potrzebujemy BGR. Głupie, kłopotliwe w stosowaniu ? Oczywiście ale nikt nie mówił, że będzie łatwo...

Przykład linii:

[8]

O1=Granica obszaru górniczego złóż innych kopalin

PD=0

SD=100

KD=0

P1=e 0 0 0.5 0

S16=l 0 0 100 0 0 $3442E3

S2=l 0 0.1 100 0.1 $FFFFFF

S3=l 0 0.2 100 0.2 $3442E3

S4=l 0 0.3 100 0.3 $3442E3

S5=l 0 0.4 100 0.4 $3442E3

S6=l 0 0.5 100 0.5 $3442E3

S7=l 0 0.6 100 0.6 $3442E3

S8=l 0 0.7 100 0.7 $3442E3

S9=l 0 0.8 100 0.8 $3442E3

S10=l 0 0.9 100 0.9 $3442E3

S11=l 0 1.0 100 1.0 $3442E3

S12=l 0 1.1 100 1.1 $3442E3

S13=l 0 1.2 100 1.2 $3442E3

S14=l 0 1.3 100 1.3 $3442E3

S14=l 0 1.3 100 1.3 $3442E3

S15=l 0 1.4 100 1.4 $3442E3

S1=l 0 3.0 100 3.0 $3442E3

K1=e 0 0 0.5 0

ObszarLinia.jpg