Eksport symboli do AutoCAD'a

Z C-Geo Wiki
Wersja z dnia 12:21, 18 sty 2019 autorstwa Marek (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Eksport symboli do AutoCAD'a
Kategorie Kategoria:Import/eksport
Ścieżka w programie Mapa-> Warstwy
Powiązania Eksport rastra do AutoCAD'a
Eksporty uwagi ogólne

Eksport do symboli do AutoCad'a - opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy okno mapy jest włączone. W oknie dialogowym wypisane są wszystkie Warstwy dostępne na mapie. Krzyżyk w pierwszej kolumnie oznacza, że dana warstwa będzie eksportowana. Program ostrzega, jeśli nazwa warstwy jest dłuższa niż 30 znaków gdyż starsze wersje AutoCad'a z zasady obcinały nazwy warstw do 30 znaków co może powodować błędy, w przypadku gdy różnice w stosowanych nazwach warstw C-Geo występują na dalszym miejscu niż trzydzieste. Eksportując rysunek do AutoCad'a w wersji sprzed kilku lat można to ostrzeżenie zignorować.

W celu wyłączenia Warstwy z eksportu należy ustawić podświetlenie w odpowiednim wierszu i nacisnąć klawisz <F5> lub kliknąć myszką w pierwszej kolumnie lub wybrać odpowiednią opcję z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki. W zakładce Parametry należy wprowadzić nazwę typu linii AutoCad'a odpowiadającej typowi linii w eksportowanej warstwie (jeżeli użytkownik AutoCad'a nie ma zdefiniowanych właściwych (geodezyjnych) typów linii, powstaną linie ciągłe. Uwaga -- poniższe kody dotyczą eksportu mapy zrobionej przy pomocy "starych" kodów K-1. Eksport dla mapy wykonanej według zasad z nowego Rozporządzenia o mapie zasadniczej nie wymaga tych ustawień (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz. U. Poz. 383.)

21 -- BGS,

20 -- BGZ dla żywopłotu dwustronnego przy granicy,

43 -- BGZ dla żywopłotu jednostronnego przy granicy,

41 -- KOS,

9 -- WKS,

101 -- WKS,

186 -- WKS.

Eks 443.jpg

Możliwe jest wstawienie do punktów bloków z danymi: Nr, X, Y, H –- do wyboru. Takie bloki czyli odpowiedniki symboli w C-Geo mają w widoku AutoCad'a wyświetlaną odpowiednią informację jako adnotacja. Wspomaga to np. łączenie punktów o znanej numeracji.

Wysyłanie bloków 3D i Obiektów 3D ma sens jedynie wtedy, gdy obiekty mapy faktycznie posiadają informację o rzędnych. Przykładowo, siatka trójkątów wyeksportowana z Objętości i warstwic do mapy, na mapie C-Geo jest wyświetlana oczywiście jako dwuwymiarowa. Jednak skoro jest efektem modelowania terenu, to węzły siatki posiadają pełne przestrzenne współrzędne i siatkę można wyeksportować jako obiekt 3D do dwg/dxf. Umożliwia to wizualizację terenu w innych programach.

W zakładce Obszar eksportu można ustalić czy eksportowane będą wszystkie obiekty czy tylko zawartość okna mapy lub obiekty zaznaczone w bazie danych (np. poprzez zapytanie SQL). Warstwice mogą być eksportowane do dxf z wysokościami punktów szkieletowych (oczywiście wymagane jest aby punkty te posiadały wysokości), ułatwia to obrazowanie mapy 3D w programach CAD. Decydujemy także o wersji pliku dxf lub dwg, jeśli nie mamy narzuconej wersji, to proponujemy dxf 2000, jest najbardziej uniwersalny.

Niektóre programy czytające format DXF nie akceptują zapisu współrzędnych w postaci wykładniczej. Dotyczy to także firmware'u niektórych instrumentów pomiarowych. W takich wypadkach należy zaznaczyć opcję Zaokrąglaj współrzędne.

Łącznie z treścią wektorową możemy także eksportować rastry tiff umieszczone na mapie C-Geo. W parametrach eksportu do DXF trzeba włączyć opcję Dołącz rastry . Ułatwia to bardzo przekazywanie mapy zleceniodawcom, przed wprowadzeniem tej opcji raster należało wstawić do mapy przy pomocy programu cadowskiego, wykorzystując komendę insert image.

Eksport symboli do AutoCad1.png