Import plików GML zawierających wyłącznie Prezentacje Graficzne (mapa wektorowa)

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Import plików GML zawierających wyłącznie Prezentacje Graficzne (mapa wektorowa)
Kategorie Import/Eksport
GML
Rozszerzenie dla pliku .gml
Powiązania Import GML
Import GML do C-GML

W programie C-GEO możliwy jest import pliku GML zawierającego wyłącznie Prezentacje Graficzne - czyli dane wektorowej mapy zasadniczej, bez atrybutów obiektów.

Takie pliki GML udostępniane są przez urzędy dla na przykład projektantów czy urbanistów dla których takie dane są wystarczające w celu dalszej pracy.

Przygotowanie mapy oraz sam import przebiega w ten sam sposób jak w przypadku importu standardowego pliku GML. Należy utworzyć nowy projekt wraz z mapą w szablonie i z zestawem kodów zgodnym z przepisami z 2021 roku. Opis jak to zrobić można znaleźć w artykułach Dodaj projekt oraz Dodaj tabelę. Następnie w przygotowanej mapie zaimportować plik klikając w kolejno w zakładkę Plik - Import - GML Mapa zasadnicza 2021.

Podczas importu wyświetli się okno z pytaniem Czy zaimportować obiekty karto? (zalecane dla plików GML tylko z obiektami kartograficznymi)

ImportPrezentacjaKarto.png

Po akceptacji pytania wszystkie obiekty będące wyłączenie prezentacją graficzną (bez atrybutów) zostaną wczytane na odpowiednie przygotowane warstwy w folderze Warstwy wektorowego GML w legendzie.

PrezentacjaGraficznaLegenda.png


WAŻNE!

Komunikat pojawia się również podczas importu plików GML, które zawierają obiekt wraz z atrybutami oraz dodatkowo obiekty z samą prezentacją kartograficzną. Takie pliki udostępniane są na przykład w większości ośrodków korzystających z systemów TurboEWID. W takiej sytuacji bezpieczniej jest nie wczytywać obiektów będących wyłącznie obiektami wektorowymi, gdyż mogą one przeszkadzać w prawidłowej pracy na danych z ośrodka.

==