Import z GML/XML

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Import z GML/XML
Kategorie Import/Eksport
Rozszerzenie dla pliku .gml
Powiązania Import GML

Import danych w formatach GML (Generalized Markup Language) oraz XML (Extensible Markup Language) . Są to uniwersalne języki formalne przeznaczone do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. Wykorzystywane przy wymianie danych podczas realizacji zleceń dla ARiMR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dz. U. Nr 263 Poz. 1572, GML jest formatem służącym do przekazywania roboczej bazy danych. W związku z tym i następującymi po nim dalszymi rozporządzeniami, importy/eksporty danych w formacie GML można wykonać w C-Geo przy pomocy opcji opisywanych jako GML Mapa zasadnicza 2013 i GML Mapa zasadnicza 2015. Natomiast opisywany tu import z gml/xml ma już tylko znaczenie historyczne i jest praktycznie nieprzydatny.