Raport definiowany przez użytkownika

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Raport definiowany przez użytkownika
Kategorie Kategoria:Baza danych
Powiązania Drukowanie

Raport definiowany przez użytkownika - opcja pozwalająca na utworzenie raportu dla wybranego rekordu/ wielu rekordów bezpośrednio w bazie danych. Raporty można generować bez szablonu lub korzystając z szablonów z proponowanych przez nas.

Opcja.png


Korzystajac z niej mamy możliwość samodzielnego zdefiniowania wzoru wydruku i wykonania serii raportów dla wszystkich bądź wybranych obiektów. Po wybraniu opcji jak na powyższym rysunku wyświetla się okno:

Raport definiowany przez użytkownika1.png

Mamy w nim możliwość wskazania wzoru wg którego ma być generowany raport oraz wybór zakresu wydruku (wszystkie, zaznaczone w bazie danych, bieżący - czyli aktualnie podświetlony w oknie danych). Podgląd bezpośrednio do wydruku jest możliwy tylko dla opcji "bieżący" z opcją "wydruk". Pozostałe opcje zapisują wydruki do okna raportów. Obok listy z wzorami formularzy jest przycisk wywołujący okno edycji formularza wydruku. Poniżej zrzut przykładowego formularza "OBLICZENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY"

Edycja1.gif


Ten formularz zawiera listę współrzędnych punktów tworzących obiekt - stąd tez taka skomplikowana forma z nagłówkami, stopką i sekcją danych powielaną tyle razy ile jest punktów tworzących obrys obiektu. Poniżej zrzut ekranu z prostym wzorem formularza nie zawierającym wspołrzędnych a jedynie pola z bazy danych. Tworzenie własnych formularzy wykonuje się przez modyfikację istniejącego i zapisanie go pod inną nazwą. Pola ujęte czerwone w znaki << >> są zastępowane danymi obliczanymi (powierzchnia, długość) lub pobranymi z bazy danych. Wstawianie tych pól do formularza odbywa się przez opcję "Wstaw pole". W polu "Tytuł raportu" należy wprowadzić nazwę raportu pod jaką będzie on zapisany na liście raportów w C-Geo. W tytule można między nawiasami [] wstawić nazwę pola z bazy danych która przed zapisaniem raportu zostanie zastąpiona wartością tego pola dla danego obiektu. Oznacza to że raporty na liście mogą mieć rożne nazwy np: jeżeli w bazie danych mamy kolumnę "numer_bud" zawierająca identyfikator budynku to tytuły raportów zdefiniowane jako "BUDYNEK [numer_bud]" przyjmą nazwy: "BUDYNEK 12A", "BUDYNEK 45" itd

Edycja2.gif


definicja formularza "OBLICZENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY" obliczenie_pow_zabudowy.grp - ten plik nalezy skopiować do katalogu CGEO/BIN/wsp2/ - wszystkie nowe wzory powinny być zapisywane w tym katalogu. Jeżeli ten plik nie chce się pobrać to proszę kliknąć prawym przyciskiem myszki na link i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako". (proszę zwrócić uwagę w tym wypadku na rozszeżenie gdyż eksplorator może zmienić *.grp na *.txt). Ma być nazwa:obliczenie_pow_zabudowy.grp

Druk.gif

Druk2.gif