Wykorzystanie w aplikacji komercyjnej C-GEO danych przestrzennych i usługi sieciowej WCS udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykorzystanie w aplikacji komercyjnej C-GEO danych przestrzennych i usługi sieciowej WCS udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Softline Plus wprowadził w C-GEO dostęp do usługi WCS w zakresie Numerycznego Modelu Terenu. Użytkownicy programu mogą dla bieżącego widoku mapy pobrać dane NMT w postaci rastra (geoTIFF).


Materiał filmowy – dane NMT z usługi WCS:


Pobrany raster jest domyślnie niewidoczny dla operatora, który może go jednak wyświetlić na mapie. W opcjach C-GEO można także określić przedziały wysokości min/max (jeśli nie są one zapisane w geoTIFF) pozwalające na określenie rozpiętości tonalnej (dla odcieni szarości) lub zakresów barw (dla wersji z kolorowaniem).

Wcs1.jpg

W trakcie pracy na mapie, dane wysokościowe będące treścią rastra NMT są wykorzystywane, np. podczas wektoryzacji ortofotomapy czy skanów map zasadniczych. Podczas kartowania, punkty obiektów otrzymują automatycznie wysokości pobrane z NMT. Również dla istniejących obiektów wektorowych, których punkty załamania nie mają wysokości, można w szybki sposób pozyskać wysokości z modelu pobranego dzięki usłudze WCS.

Wcs2.jpg

Raster NMT geoTIFF jest automatycznie transformowany do bieżącego układu odwzorowania z układu pierwotnego 1992, czyli np. do układu 2000, 1965 lub innego. Podczas pracy w C-GEO na obszarze gdzie jest dostępny model, w trybie ciągłym podawana jest bieżąca pozycja kursora z uwzględnieniem wysokości odczytanej z rastra NMT.

Wcs3.jpg

Raster i jego dane wysokościowe są po jednokrotnym pobraniu z serwisu GUGiK dostępne na mapie C-GEO, także gdy brak dostępu do Internetu i usługi WCS. Mogą być także przekazane dalej – wystarczy przesłać cały projekt lub tylko plik geoTIFF do innego C-GEO lub aplikacji, która odczytuje NMT w tym formacie (np. QGIS, ArcGIS). Pozyskane wysokości z usługi WCS mogą być później wykorzystane w C-GEO np. do generowania przekrojów pionowych, tworzenia innych modeli terenu, obliczeń tras drogowych, objętości mas ziemnych, spadków terenu, powierzchni 3D.

Wcs4.jpg

Ponieważ usługa WCS umożliwiająca pobieranie rastra z NMT obecnie udostępnia wysokości w układzie Kronsztad 86, można je przeliczyć do układu Amsterdam 2007 przy wykorzystaniu nowego modułu C-GEO - Transformacja wysokościowa:

http://softline.geo.pl/wiki/index.php?title=Transformacja_wysoko%C5%9Bci

Wcs5.jpg

Moduł ten wykorzystuje dane reperów osnowy podstawowej i szczegółowej udostępnione przez GUGiK po uwolnieniu danych osnowy w 2020 r. i umożliwia przeliczenia wysokości między układami Kronsztad 86 oraz Amsterdam 2007 (EVRF2007), a także między układami archiwalnymi Kronsztad 60 oraz Amsterdam 55.