Szkolenia zdalne wieloosobowe

szkolenie2Użytkownicy C-GEO, zarówno Ci, którzy pracują na nim od 25 lat, jak i Ci, którzy zakupili program niedawno, chcą optymalnie wykorzystywać możliwości jakie daje aplikacja.

Co roku wprowadzamy do programu kilkaset nowych funkcji, więc zrozumiałe jest, że nikt nie jest w stanie śledzić wszystkich zmian i ich zastosować, szczególnie, gdy wykonuje jakąś czynność po raz pierwszy lub bardzo rzadko.

Udostępniamy instrukcję, forum, komunikaty w programie, filmy na Youtube, C-GEO Wiki, a wielu z Was korzystało także z prowadzonych przez szkoleń zbiorowych.

Pracownicy naszego serwisu, którzy zajmują się pomocą użytkownikom C-GEO
i jednocześnie współpracują z programistami przy rozwoju i testowaniu aplikacji, wiedzą jakie pytania są najczęściej zadawane, co sprawia największą trudność, jakie czynności można przyspieszyć, zoptymalizować.

Dlatego teraz, gdy nie są możliwe bezpośrednie spotkania z Państwem na szkoleniach prowadzonych we Wrocławiu lub w Waszych firmach i urzędach, zachęcamy wszystkich, niezależnie od odległości, do podnoszenia poziomu swojej wiedzy na temat obsługi i najlepszego wykorzystania funkcji C-GEO.

Chcemy zaoferować Państwu skorzystanie z indywidualnych i grupowych szkoleń, przy pomocy systemu do prowadzenia telekonferencji, który umożliwia wzajemny kontakt głosowy i wizualny. Uczestnicy słyszą i widzą prowadzącego i ekran jego komputera, a wykonując omawiane czynności na swoich komputerach, w każdej chwili mogą poprosić asystenta prowadzącego szkolenie o indywidualną pomoc.

Proponowane tematy szkoleń:

 1. Podstawowe funkcje programu :
  Zakładanie projektów, szablony.  Praca na tabeli współrzędnych i mapie numerycznej. Obsługa modułów obliczeniowych. Raporty, wydruki. Eksport/import danych CAD/GIS  
  (sugerowany czas trwania 2 godziny)
 2. Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML - podstawy:
  szablony mapy/tabeli; zestawy kodów; edytor mapy obiektowej; import/eksport pliku w formacie GML; edycja atrybutów opisowych obiektów; generowanie etykiet, eksport po aktualizacji do GML. (czas trwania 2 godziny)
 3. Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML - zaawansowany:
  przyspieszanie i optymalizacja pracy z danymi - wartości domyślne atrybutów, optymalizacja kartowania i wprowadzania atrybutów obiektów; automatyczne etykietowanie; przekodowanie; walidacja (kontrola) i jej interpretacja.
  (czas trwania 2 godziny)
 4. Zagadnienia rachunku wyrównawczego w C-Geo: wyrównanie ścisłe modułem podstawowym sieci poziomych i wysokościowych, moduł wyrównanie ścisłe 3D GNSS (przygotowanie danych, łączenie obserwacji kątowo-liniowych z wektorami GNSS); wyrównanie niewielkich konstrukcji pomiarowych w C-Geo ( wcięcie z wyrównaniem, obliczenie stanowiska swobodnego tachimetru); błędy punktów mp i mh w różnych konstrukcjach obliczeniowych, dp max działek. 
  (czas trwania 2 godziny)
 5. Geodezja katastralna: obliczanie i wyrównywanie pól powierzchni, wykazy zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie użytków; korzystanie z gotowych formularzy; tworzenie raportów wymaganych przy kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej (np. wykaz współrzędnych punktów granicznych, kartoteki budynków), porównanie współrzędnych . (czas trwania 2 godziny)
 6. Moduł importu danych EGiB SWDE/GML – przeglądanie i edycja danych ewidencyjnych w formatach GML i SWDE. Tworzenie korespondencji, protokoły ustalenia granic, WZDE, raporty, wykazy, analizy…, tworzenie dokumentacji: protokoły ustalenia granic, wypisy z rejestru, generowanie korespondencji masowej, dane opisowe EGiB na mapie C-GEO (czas trwania 2 godziny)
 7. Geodezja inżynieryjna: Numeryczne Modele Terenu, objętości i warstwice; projektowanie tras; przekroje pionowe, suwnice. transformacje przestrzenne. (czas trwania 2 godziny)
 8. Wymiana danych w formatach GIS w szczególności obsługa formatu SHP oraz XML/GPX/KML/MIF. Tabele danych związane z obiektami mapy numerycznej, definiowanie własnych struktur, modyfikacja istniejących, zapytania SQL, raporty, przecięcia warstw .(czas trwania 2 godziny)
 9. Transformacje współrzędnych punktów, map i rastrów, przeliczenia międzyukładowe, układy lokalne, transformacje wysokości, transformacje przestrzenne.
  (czas trwania 1 godzina)
 10. Wykorzystanie usług sieciowych – dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal, ewidencja gruntów, pobieranie granic z ULDK, podgląd MPZP, wysokości z NMT, Google Maps i inne); wykonywanie szkiców orientacyjnych, pobieranie i wykorzystanie danych EGiB i osnów szczegółowych z usług WFS, danych NMT z usługi WCS, gminnych planów MPZP  i Studiów Kierunków ZP z usług Krajowej Integracji, pobieranie działek wzdłuż linii i we wskazanym obszarze.
  (czas trwania 2 godzina)
 11. Kalibracja skanów i wykorzystanie danych rastrowych, mapy w tle, edycja i transformacje rastrów, rastry z nalotów dronem z danymi NMT (DSM/DTM).
  (czas trwania 2 godziny)
 12. Przygotowanie dokumentacji do operatu: wydruki mapy i wykazów, formularze (edycja własnych formularzy w tym w formacie fr3), baza raportów.
  (czas trwania 1 godzina)
 13. Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN: importy z różnych kontrolerów GNSS, obliczenia, modyfikacja danych, różne formy raportów (czas trwania 1 godzina)
 14. Elektroniczny operat w GeoOrganizerze/module e-operatu: baza danych prac geodezyjnych w przygotowaniu operatu oraz podczas pracy w C-GEO. Pozyskiwanie dokumentów operatu (raporty, formularze, dokumenty, skany, mapy, zwrotki, protokoły, wykazy, obrazy, pliki, itd.). Harmonogramy i statusy prac w zarządzaniu pracą geodezyjną. Przydatne aplikacje mobilne do wprowadzania dokumentów e-operatu. Raporty, wykazy, kosztorysy, faktury z bazy danych prac geodezyjnych. Przygotowanie operatu w jednym pliku PDF z zasobu dokumentów w bazie. Podpis elektroniczny/kwalifikowany/zaufany - podstawowe informacje.

  (czas trwania 2 godziny)

Z powyższych propozycji można tworzyć własne zestawy szkoleniowe (zalecany maksymalny czas trwania jednej sesji szkoleniowej to 4 godziny).

Propozycje można również modyfikować lub sugerować własne tematy.

Koszt szkolenia jednej osoby to 80 zł netto / 98,40 zł brutto / za godzinę, minimalna ilość uczestników szkolenia – 3 osoby. Każdy z uczestników łączy się z nami przez Internet ze swojego komputera tworząc jedną grupę niezależnie od swojej lokalizacji.

Szkolenia będą odbywać się w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikami, od poniedziałku do piątku, możliwe są także szkolenia w sobotę. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza (dostępny obok artykułu) lub kontakt telefoniczny. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się telefonicznie lub przez e-mail, ustalimy dogodny termin szkolenia i
prześlemy fakturę proforma w celu wykonania przedpłaty.