C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

wgnW aktualizacji C-GEO z 30 września 2022 r. wprowadziliśmy nowy moduł i zmiany między innymi w zakresie pracy na obiektowej mapie zasadniczej.

qgisZgodnie z rozporządzeniem do ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, od 1 stycznia 2023 r. jedynym formatem plików do aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego będzie GML (rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych… - Dz.U.1429 z 21.08.2020 r., § 42. 1).

quasi1W dniu 05.04.2022 r. GUGiK wprowadził do powszechnego stosowania nowy model quasigeoidy niwelacyjnej umożliwiającej przeliczenie wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do układu wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Należy w tym miejscu nadmienić, że wprowadzenie najnowszego modelu nie wpływa na pracę geodetów, którzy pracują w układzie PL-KRON86.

cgeo7Aktualizacja C-GEO 8.15.3.18 zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r.

 

 

Niektórzy geodeci, a przede wszystkim weryfikatorzy prac geodezyjnych w ODGiK, kontrolujący operaty techniczne zgodnie rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z 27 lipca 2021 r., mają wątpliwości związane z atrybutami punktów granicznych.

dok1aAktualizacja oprogramowania geodezyjnego C-GEO z 8 grudnia 2021 r. umożliwia wykorzystanie usługi sieciowej WFS udostępniającej dane ewidencji gruntów, a także punktów osnowy szczegółowej zgodnie ze specyfikacją rozporządzeń z 2021 r. do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

 

...Czytaj dalej

Różne zadania pomiarowe wymagają różnej dokładności instrumentów oraz oprzyrządowania pomocniczego. Z tego powodu powstały metody pomiarowe pozwalające na wyznaczenie dokładności zestawu pomiarowego. Dobrze zaprojektowany test dokładności pozwala również wyznaczyć wartości błędów instrumentalnych wykorzystanego sprzętu, np. dla dalmierzy możliwe jest wyznaczenie stałej dodawania, dla niwelatora wartości niepoziomości osi celowej itp.

turbinaAktualizacja C-GEO z 31.08.2021 rozpoczyna proces dostosowania C-GEO do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r., a także wprowadza nowy moduł.

Poniżej najważniejsze informacje o aktualizacji C-GEO:

trwysAktualizacja C-GEO i nowy moduł "Transformacje wysokości"

W bieżącej aktualizacji C-GEO (z 30 kwietnia 2021 r.) udostępniliśmy kolejnych kilkadziesiąt nowych funkcji. Najciekawsze z nich przedstawiamy poniżej, a pełna lista zmian jest dostępna tu, przy dacie aktualizacji 8.14.04.30.

gugikk

Nagroda dla Softline Plus w konkursie GUGiK na najlepsze wykorzystanie usług WCS.

29.04.2021 rozstrzygnięty został ogłoszony przez Głównego Geodetę Kraju konkurs na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Coverage Service (WCS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

cgeoportalC-geoportal.pl to opracowana i udostępniona w grudniu 2020 r. przez Softline aplikacja webowa, działająca w przeglądarkach internetowych na wszystkich platformach: Android, iOS, MacOS, Windows, ChromeOS. Korzystają z niej internauci poszukujący zainteresowani zakupem działki lub działek oraz bardzo popularnymi teraz inwestycjami w grunty/nieruchomości.

nagroda2020

W rozstrzygniętym 21.12.2020 r. konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, nasza firma została nagrodzona w obu kategoriach:

Operat   Geodetom, którzy potrzebują dostępu do bazy prac geodezyjnych w trybie dostępu sieciowego, zalecamy korzystanie z aplikacji Softline – GeoOrganizer. Aplikacja może działać niezależnie od C-GEO, ale także może być zintegrowana z C-GEO. Korzystający z programu GeoOrganizer na wielu komputerach w sieci mogą jednocześnie umieszczać i korzystać z dokumentów w bazie prac geodezyjnych, z zachowaniem reguł dostępu według nadanych im uprawnień przez administratora aplikacji. Licencja na aplikację umożliwia instalację na wielu komputerach w firmie, bez konieczności zakupu kolejnych stanowisk.