Wcześniejsze aktualizacje:

Lata:  2024  2023  2022  2021  2020

Plik testowy - cgeo8.exe (do podmiany w katalogu C-GEO)

           (plik z aktualnymi zmianami przed oficjalną aktualizacją)


wersja 8.17.03.28 z dnia 2024-03-28

 

moduł EGiB

- w menu Narzędzia-Wstaw opisy do działek, dodano możliwość zapisu do pliku TXT samodzielnie zdefiniowanego zestawu informacji o wybranych działkach (np. dane właścicieli, KW, JRG). Jest to odpowiednik podobnej funkcji istniejącej w "starej" wersji tego modułu,

- w protokole wznowienia punktów granicznych dodano możliwość umieszczania formy władania obok nazwisk osób biorących udział w czynnościach,

- dodano lokalnie zapisywane kopie archiwalne zmienianych przez użytkownika szablonów dokumentów umieszczonych na serwerze licencji modułu. Lokalnie dostępna kopia umożliwia przywrócenie oryginalnego szablonu. Kopie te są zapisywane w katalogu C-GEO\BIN\EGIB\szablony_bkp,

- dodano zakładkę Punkty, umożliwiającą wczytanie punktów granicznych: dodanych w C-GEO, zmodyfikowanych lub usuniętych. Można tam także umieścić niezmienione punkty graniczne z warstwy EGB_PunktGraniczny, z zaznaczonych w module EGiB działek, ze wskazanego pliku TXT. Dane tych punktów można edytować, wybierać (zaznaczać), generować raporty: WZDE dla punktów granicznych, wykazy w różnych wariantach:

- w raportach badania KW dodana możliwość zawężenia raportu do wybranego obrębu, dodano także informacje o rodzaju nieruchomości i sposobie jej użytkowania,

- w okienku Budynki dodana opcja: "Na WZDE drukuj "rodzaj wg KŚT" w postaci literowej (atrybuty z GML) lub cyfrowej (według KŚT),

- poprawiony szablon eksportu (xls) do systemu Poczty Polskiej "enadawca",

- w protokole wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych dodana opcja "drukuj udział i formę własności/władania",

- w edytorze pism na zakładce "Poczta" dodane pole do wstawienia: "Działki sąsiednie (wyznacz z mapy)->numery po przecinku - bez działek nie zaznaczonych na liście działek". Do pisma wstawiane są numery działek sąsiednich, z pominięciem tych, które nie są zaznaczone na głównej liście działek,

- w protokole przyjęcia granic nieruchomości dodany wybór, czy numery punktów do opisu granic mają być brane z identyfikatora punktu, czy z oznaczenia w materiale źródłowym (OZR),

- poprawione drukowanie adresów osób które w bazie mają tylko adres korespondencyjny (brak adresu zameldowania),

- dodany raport "Zestawienie klasoużytków - szczegółowe (z rozbiciem na OFU/OZU/OZK)",

- na wydruku wypisu dla jednostki rejestrowej dodane sortowanie działek wchodzących w skład jednostki
- na raportach z KW poprawiony odczyt właścicieli (w niektórych przypadkach nie odczytywały się wszystkie osoby)

- przy raporcie WZDE dla działek dodana kontrola i komunikat "Działka XXX ma ustawione rozliczenie 33%, ale suma nowych działek jest większa niż 1/3. Zmień rodzaj rozliczenia dla tej działki!",

- poprawiony odczyt podmiotów typu wspólnota gruntowa

C-GEO

 - w funkcji przecinania obiektu liniowego (ikonka "nożyczek") dodano możliwość wyboru, która część przecinanego obiektu przejmie historię przodka:

- dla wybranego łuku na mapie, pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Edycja dodano możliwość zapisu do tabeli współrzędnych środka łuku,

- w oknie eksportu do pliku tekstowego (Plik-Eksport) dodano opcję zapisu także pełnego opisu kodu, poza samą wartością kodu punktu,

- podczas pracy z mapą w tle, do punktów kartowanych w bieżącej mapie na podstawie danych z mapy w tle, pobierane są numery i wysokości punktów z tła,

- w menu Raporty, przy zapisie do PDF z okna podglądu wskazanego raportu proponowana jest nazwa zapisywanego dokumentu (np. Wykaz współrzędnych) zamiast jak dotąd: raport.pdf