Relacje między obiektami mapy zasadniczej

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Działanie C-GEO w zakresie relacji:

1. Przy włączonej opcji automatycznych relacji w zakładce GML (parametry programu) relacje tworzą się bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu- obiekty powiązane relacyjnie zaznaczają się na szaro):

Obraz1.jpg
Obraz2.jpg
Obraz3.jpg
Obraz4.jpg
Obraz5.jpg

Opcja ta funkcjonuje zarówno dla obiektów z grupy BDOT500 jak i GESUT:

Obraz6.jpg
Obraz7.jpg
Obraz8.jpg

Należy jednak pamiętać, że relacje te tworzą się automatycznie jedynie dla punktów położonych na krawędziach obiektów powierzchniowych, czy liniowych, a nie dla punktów położonych wewnątrz obiektów powierzchniowych. Dla takich punktów należy postępować zgodnie z instrukcją w punkcie 2.

2. Relacje mogą być nadawane przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji. Obiekty na liście możliwych do powiązania są wyświetlane w kolejności odległości od obiektu głównego, dlatego najbardziej właściwy będzie obiekt pierwszy na liście. Następne na liście będą np. te, które nie są wewnątrz obszaru lub na krawędzi obiektu, ale oddalone od niego o kilka cm i potencjalnie mogą być wybrane do powiązania z obiektem. Im niższa pozycja na liście - tym mniej prawdopodobna jest możliwość poprawnej relacji z obiektem. Wykorzystuje się w tym celu skrót CTRL-L lub funkcję Powiąż z obiektem dostępną pod prawym klawiszem myszki. W zależności od sytuacji wybrać należy warstwę obiektu i potem sam obiekt z którym ma być powiązany wybrany punkt wysokościowy, lub gdy wybrano obiekt - wskazać punkty wysokościowe do powiązania z obiektem. Z funkcji wskazywania obiektów do utwrozenia relacji powinno się korzystać wyłącznie w sytuacjach niejednoznaczności, np. gdy punkt wysokościowy jest w obszarze/ na krawędzi kilku obiektów z którymi może mieć relację.

Obraz9.jpg
Obraz10.jpg

Możliwe jest również tworzenie relacji w sposób odwrotny, czyli poprzez wybór obiektu powierzchniowego/liniowego i stworzenie dla niego relacji z punktami wysokościowymi:

Obraz11.jpg

3. Punkty wysokościowe nie przypisane przez użytkownika do żadnego obiektu zostaną przypisane do obiektów na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML. To automatyczne przypisanie nie dotyczy oczywiście GML 2015 i punktów wysokościowych naturalnych, które nie będą powiązane z żadnym obiektem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej). W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady. Aby sprawdzić istnienie relacji wystarczy wybrać obiekt lub punkt wysokościowy - jeśli włączona jest opcja "zaznaczaj powiązane" (menu pod prawym klawiszem myszki) widoczne będą punkty w relacji z wybranym obiektem.

Obraz12.jpg

Aby usunąć relację do punktu wysokościowego, należy wybrać punkt wysokościowy i w menu pod prawym klawiszem myszki - Powiąż z obiektem - Usuń powiązanie.

Obraz13.jpg

Należy jednak mieć na uwadze, że dla punktów wysokościowych sztucznych lub punktów pomiaru wysokości z grupy GESUT usunięcie relacji w trakcie pracy nie skutkuje tym, że relacje te nie zostaną powiązane w momencie eksportu. Zgodnie z przepisami punkty te pozostają w relacji z innymi obiektami, dlatego też w chwili wykonania eksportu program CGEO powiąże te obiekty relacyjnie automatycznie. Dla szczególnej grupy obiektów z bazy GESUT relacje te powiążą się zgodnie z ustawieniami domyślnymi zaprezentowanymi na poniższym zdjęciu. Wybór ten wprowadzono ze względu na różne wymagania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- operator sam decyduje, czy automatycznie relacje mają powiązać się z włazem czy też komorą oraz przewodem czy też jego obudową.

Obraz14.jpg