Automatyczne wypełnianie pól bazy atrybutów

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Automatyczne wypełnianie pól bazy atrybutów
Kategorie Baza danych
Mapa
GML

Automatyczne wypełnianie pól bazy atrybutów - czyli krótka instrukcja, jak automatycznie wypełniać pola atrybutów obiektów mapy.


1. Jeśli obiekty są już narysowane i mają częściowo wypełnione bazy atrybutów to możemy automatem wypełnić pola - albo wszystkie albo te zaznaczone:

Wybieramy Okno bazy danych, które najczęściej znajduje się po prawej stronie od okna mapy, wstawiamy kursor do kolumny, którą chcemy wypełniać i klikamy <Ctrl+W> albo prawy klawisz myszki i wypełnij pole.


WypelnijPole.png


Decydujemy czy wypełniamy wszystkie pola, tylko zaznaczone, czy też te puste. W ten sposób można np. wstawić wszędzie jednakowe ID roboty [stary KERG] .


Wypelnij.png


2. Możemy wypełniać pola tą samą wartością już podczas rysowania obiektów. W Opcje -> Mapa - zaznaczamy kontrolkę Wyświetlaj okienko do wpisania danych po narysowaniu obiektu. Potem jak coś narysujemy to wyskakuje okno do wpisywania danych. Możemy przy wciśniętym prawym klawiszu myszki zaznaczyć te wiersze (zaznaczone wiersze zostają podświetlone), których wartość ma się powtarzać, wciskamy też kontrolkę Zapamiętaj wartości pól. Po wpisaniu wartości wybranego pola i zamknięciu okna, zapamiętane wartości będą wpisywane przy następnych narysowanych obiektach, dopóki z tego nie zrezygnujemy, wyłączając kontrolkę Zapamiętaj...


Wypełnianie.png


3. Istnieje możliwość również uzupełniania wartości atrybutów przy pomocy opcji znajdujących się w oknie legendy. Podczas wyboru interesujących nas obiektów możemy wpisywać odpowiednie informacje. Uzyskanie okna z atrybutami jest możliwe poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na folder w którym znajdują się warstwy, które chcemy uzupełnić informacje. Przed samym wykonaniem uzupełnienia wartości atrybutów można zaznaczyć te warstwy w których chcemy dokonać wpisów.


Wypełnianie1.png

Po wyborze opcji wypełnij pole pokazuje nam się okno "Wypełnij pole" możemy wpisywać do poszczególnych wierszy informacje. Warto pamiętać, że podczas wpisywania wartości atrybutów :

-nie stosuje się (inapplicable)

-brak danych (missing) -tymczasowy brak danych (template)

-nieznany (unknown)

-zastrzeżony (withheld)

Należy wpisać poprawnie całość tych informacji w innym przypadku może dość do sytuacji, w której wartości przypisanych atrybutów będą nie zgodne. Można również dokonać wyboru do jakich obiektów będzie wpisana wartość: czy do każdego wybranego obiektu czy też do wszystkich obiektów znajdujących się w tym folderu, istnieje także możliwość zaznaczenia opcji w której będą przypisywane wartości tylko dla obiektów w których te pola są puste. Okno umożliwia wybór również obiektów modyfikowanych po konkretnej dacie.

Wypełnianie2.png

Więcej na [1] a także [2]