Dane

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane
Kategorie Baza danych
Powiązania:
Działki

Dane - jedna z zakładek w głównym menu programu, umożliwiająca zakładanie zbiorów danych powiązanych z obiektami na mapie. Zbiory danych są to struktury definiowane przez użytkownika. Mogą one zawierać dowolną informację o obiektach.

Dla każdej warstwy można założyć jeden zbiór danych albo dla obiektów liniowych/powierzchniowych, albo dla punktów. Dla warstwy działek lub użytków zakładany jest automatycznie zbiór danych zawierający kolumny: Ozn. (oznaczony), Numer_działki (użytku), Kod, Powierzchnia.


Dane


  • Okno Zbiory opisów w projekcie: domyślnie wyświetla wszystkie zbiory danych podłączone do określonej mapy w zakładce Okno danych. Można

też przeglądać zbiory tylko od strony Okna tabeli lub tylko Okna mapy, otwierając zbiory danych w celu edycji ich rekordów.

  • Lista Zbiory danych :zawiera spis warstw, dla których są już założone zbiory opisów (w przypadku, gdy w projekcie znajduje się więcej niż jedna

mapa — spis dotyczy mapy aktualnie podświetlonej).

  • Przycisk Struktura zbioru: wyświetla strukturę podświetlonego zbioru pozwalając na jej edycję.


Projektowanie struktury


Edycja struktury zbioru:

Przycisk Dodaj pole umożliwia dodanie nowej kolumny do zbioru danych. Po wciśnięciu przycisku w ramce Informacja o polu należy wpisać jego nazwę oraz ustawić typ (liczba rzeczywista, liczba całkowita, pole tekstowe, obiekt OLE, data). Dla pola tekstowego należy ustawić długość pola. Możliwe jest zastosowanie dla danego pola istniejącego wcześniej słownika. Jeśli wartości przechowywane w tym polu pełnią jakąś specjalną funkcję (będą traktowane jako Numer lub Powierzchnia) także należy to w tym momencie zadeklarować).


Słowniki


Wszystkie ustawienia należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż ewentualna ich zmiana w przyszłości będzie możliwa jedynie przez usunięcie (wraz ze zniszczeniem wszystkich wprowadzonych danych) i ponowne dodanie pola.

Przycisk Usuń zbiór usuwa podświetlony zbiór danych. Powoduje to utratę wszystkich wprowadzonych danych.

Założenie nowego zbioru jest możliwe po wybraniu przycisku Nowy zbiór. Wyświetlane jest wtedy okno dialogowe, w którym wypisane są warstwy nie posiadające jeszcze założonego zbioru danych. Po podświetleniu interesującej nas warstwy naciskamy przycisk Punkty lub Obiekty w zależności od tego czy założony ma być zbiór dla obiektów punktowych czy liniowych. Jeżeli na wybranej warstwie znajdowały się już obiekty, to w założonym zbiorze danych pojawi się tyle pustych rekordów ile obiektów jest na warstwie. Dla obiektów punktowych założona zostanie automatycznie kolumna Numer, do której przepisane zostaną numery z tabeli współrzędnych punktów.


Zbiory


Okno wyświetlające rekordy zbioru danych można otworzyć przez wybranie obiektu na mapie w momencie, gdy aktywna jest ikonka lub w oknie mapy lub też przez wykonanie Dane -> Otwórz.Możliwe jest oznaczenie w bazie danych obiektów zaznaczonych na mapie (pod prawym przyciskiem myszki Zaznaczone na mapie oznacz w bazie danych).