Edytor symboli

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Edytor symboli
Kategorie Faq
Kategoria:Edytory
Powiązania Własny zestaw symboli

Edytor symboli - umożliwia tworzenie własnych lub modyfikację istniejących symboli zawartych w programie.

Symbole rysowane są na siatce, w której grube linie oddalone są od siebie o 1 mm. Z prawej strony okna wyświetlany jest wygląd symbolu w poszczególnych skalach. Przełączanie między skalami wykonuje się przez kliknięcie myszką w odpowiednim kwadracie. Każdy symbol posiada unikatowy numer, który jest wyświetlany w okienku "Numer".

Nowy symbol może być zdefiniowany pod dowolnym niewykorzystanym numerem większym od zera i mniejszym od 1000. Korzystając z przycisków, możemy przesuwać się po istniejących symbolach zmieniając numer na poprzedni lub następny. Jeżeli zaznaczone jest pole "następny istniejący" przesuwanie odbywa się tylko po numerach ze zdefiniowanymi symbolami.

Edytor symboli.png

Dostępne opcje:

 • rysowanie linii łamanej. Kolejne punkty załamania wskazuje się przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki. Koniec rysowania następuje po naciśnięciu prawego przycisku myszki.
 • rysowanie okręgu. Wskazujemy środek i promień łuku.
 • rysowanie łuku. Kolejno wskazujemy trzy punkty: początkowy, końcowy i leżący na łuku.
 • wskazanie punktu wstawienia symbolu (czerwona kropka).
 • wyczyszczenie symbolu
 • zapisanie symbolu
 • wczytanie symbolu

Przycisk Lista wyświetla spis wszystkich elementów składowych symbolu umożliwiając usunięcie źle narysowanego lub zbędnego elementu.

Ramka Typ określa sposób kreślenia elementów składowych symbolu:

 • obrys - rysowanie tylko krawędzi
 • wypełniony - rysowanie obrysu z wypełnieniem
 • obrys+przesł. - rysowanie krawędzi z wypełnieniem "przeźroczystym" przesłaniającym treść mapy
 • przysłanianie - rysowanie tylko obszary przesłaniania.

Ramka Kolejność określa, w jakiej kolejności mają być rysowane elementy składowe symbolu.

Wszystkie wprowadzone zmiany będą zachowane na dysku tylko w przypadku wciśnięcia przycisku "Zachowaj zmiany". Wciśnięcie przycisku "Zamknij" anuluje wprowadzone modyfikacje.

W przypadku zdefiniowania nowego symbolu, po naciśnięciu przycisku "Zachowaj zmiany", należy uruchomić ponownie C-Geo, wybrać opcję: "Okno->Kody", Zejść na sam dół i klawiszem strzałki w dół wprowadzić nowy kod, wypełnić puste pola (kod znakowy, cyfrowy, opis). Następnie w ostatniej kolumnie nowo stworzonego kodu należy kliknąć dwukrotnie myszką, pojawi się wówczas okno "Wybór symbolu", w którym należy odnaleźć zdefiniowany symbol (wartość wyświetlana w ramce "Numer" odpowiada numerowi z "Edytora symboli").Aby program zapamiętał nowo wprowadzony wpis należy wybrać "Zapisz i zamknij". Więcej na Okno Kody

Okno umożliwia również wybór katalogu w którym zapisany będzie powstały symbol.