Eksport do MicroStation v.1

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uwaga ! zalecamy stosowanie eksportu v.2, poniżej opis zarówno nowej wersji jak i stosowanej poprzednio, a pozostawionej dla zgodności z przyzwyczajeniami użytkowników.

Eksport danych w formacie programu MicroStation , pliki dgn ver.7 (/J, /SE) lub tekstowe pliki skryptowe *.scr, które zawierają zestaw komend MicroStation do wykonania. Wczytywać je można do MicroStation poprzez opcję Utilities > Key in , wpisując komendę np.: @c:/cgeow/eksporty/ mapa.scr, zwracając uwagę, aby po znaku @ nie było spacji). W oknie dialogowym wypisane są wszystkie warstwy dostępne na mapie. Krzyżyk w pierwszej kolumnie oznacza, że dana warstwa będzie eksportowana. W celu wyłączenia warstwy z eksportu należy ustawić podświetlenie w odpowiednim wierszu i nacisnąć klawisz <F5> lub kliknąć myszką w pierwszej kolumnie lub wybrać odpowiednią opcję z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki. W trzeciej kolumnie należy podać kolor i nazwę danej warstwy z C-Geo po eksporcie do MicroStation. W ramce Obszar eksportu można ustawić czy eksportowane będą wszystkie obiekty czy tylko zawartość okna mapy lub obiekty zaznaczone w bazie danych (np. poprzez zapytanie SQL). Dodatkowe parametry eksportowanych danych znajdują się w zakładce Parametry:

Typ linii w C-Geo -- typ linii MicroStation . Należy wprowadzić numery linii w C-Geo (numeracja od jedynki zgodnie z kolejnością typów linii w opcji Warstwy na mapie ) oraz odpowiadające im zdefiniowane w MicroStation typy linii.

Grubość linii w C-Geo —- grubość linii w MicroStation .

Symbole w C-Geo -— „celka” MicroStation . Podane są oznaczenia kodów punktów w C-Geo i należy podać odpowiednie nazwy zdefiniowanych celek MicroStation . Dzięki temu, wykonana zostanie konwersja symboli C-Geo na symbole MicroStation . Dodatkowo można włączyć eksport punktów niezakodowanych, wyłączyć eksport symboli, ewentualnie wyeksportować wszystkie symbole jako wektory (opcja przydatna, gdy nie ma zdefiniowanej tablicy symboli. W MicroStation ·możliwe jest ustalenie wielkości punktów nie kodowanych oraz ustalenie numeru fontu w MicroStation , a także podanie początku lokalnego układu współrzędnych ( global origin ) w MicroStation . Eksportowane symbole mogą być zapisane jako celki ale też rozbite do podstawowej grafiki wektorowej. Warstwice mogą być eksportowane jako zwykła linia łamana albo konstruowane narzędziami MicroStation ( Construct arcs interpolation lub Place curve ). Uwaga! Do C-Geo dołączona jest dodatkowa biblioteka symboli i typów linii dla MicroStation . Znajduje się ona w katalogu ../ C-Geo /BIN –- jest to katalog o nazwie WSMOD. Jeżeli zostanie on w całości skopiowany do katalogu, w którym jest zainstalowany program MicroStation (wersja MicroStation 95, SE, /J lub GeoOutlook ), eksportowane mapy z C-Geo będą wczytywane do MicroStation zgodnie z instrukcją K-1 (symbole i typy linii). W momencie pisania instrukcji nie było dostępnych bibliotek odpowiadających nowej symbolice narzuconej przez Rozporządzenie \cite{Rozmap . W przypadku posiadania MicroStation w wersji v.8, pamiętać należy, że firma Bentley zmieniła strukturę katalogów programu w porównaniu do wcześniejszej jego wersji, więc miejsce na dysku do którego powinny trafić nasze biblioteki należy ustalić posługując się instrukcją do MicroStation v8 . Przykładowo, jeśli posiadamy program PowerDraft (nieco ograniczona wersja MicroStation ), który został zainstalowany w standardowej, proponowanej przez instalator lokalizacji tj. c:\Program Files\Bentley\ to pliki kopiujemy odpowiednio:

pliki z definicjami symboli (cgeo500.cel, cgeo1000.cel, cgeo2000.cel, cgeo5000.cel) do c:\Program Files\Bentley\Workspace\system$\backslash$cell\

plik z definicjami linii (cgeoline.rsc) do ..\system\symb\

plik z szablonem do tworzenia nowych plików (seed\_pl.dgn) do ..\system\seed\

Eksport do MSt
Eksport do MSt