Eksport do innej mapy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Eksport do innej mapy - opcja ta umożliwia łączenie oraz kopiowanie całych map (tabel) lub ich części.

Zakładka Warstwy

Tutaj podajemy obszar eksportu oraz warstwy, które mają być w nim uwzględnione. Wybór warstw mapy ułatwiają funkcje znajdujące się pod prawym przyciskiem myszki. Pozwalają one na zaznaczenie pojedynczego wiersza, zaznaczenie wszystkich warstw, odznaczenie wszystkich, zaznaczenie odwrotne, a także zaznaczenie tych warstw które są aktualnie ustawione jako widoczne w oknie legendy.

Eksport do innej mapy1.png


Dodatkowo w sekcji Informacje dodatkowe mamy opcje: -kontrola różnicy współrzędnych dla tych samych numerów (sprawdzenie punktów o tym samym numerze pomiędzy mapą kopiowaną oraz tą, do której kopiujemy) -pozostaw daty utworzenia i modyfikacji (przepisuje daty utworzenia i modyfikacji obiektów) -tylko obiekty zaznaczone (eksportuje tylko obiekty zaznaczone na mapie - uwaga!!! opcja nie działa na obiekty zaznaczone w bazie danych) -kontrola powtórzeń obiektów (sprawdzenie, czy w mapie, do której kopiujemy nie istnieją już obiekty kopiowane)


Zakładka obszar eksportu

  • wszystkie obiekty - eksportowi podlega cała mapa oraz wszystkie obiekty na niej się znajdujące oczywiście wybrane we wcześniejszym oknie warstw.
  • tylko zawartość okna mapy - eksport obejmuje obszar aktualnego okna mapy, w tej opcji mamy również udostępniony wybór, czy eksportowi mają podlegać obiekty w całości widoczne w oknie mapy.
  • wybrane godłem/zakresem - wpisujemy godło mapy lub zakres, który będzie wyeksportowany.

Podczas wykonania eksportu możemy również wyodrębnić tylko te obiekty, które zostały zmodyfikowane w określonych ramach czasowych.

Eksport do innej mapy2.png

Następnie wskazujemy projekt i tabelę, do której aktualna mapa ma być wyeksportowana. Istnieje możliwość również założenia nowego projektu lub tabeli. Kilkusekundowa zwłoka, która może wystąpić pomiędzy momentem potwierdzenia wyboru warstw, a pojawieniem się okna do wskazania projektu jest powodowana koniecznością wyświetlenia w oknie pełnej listy projektów.

UWAGA!!! - nie zalecamy korzystania z tej opcji do pracy na mapach obiektowych, do których wykonywany był import plików GML z ODGiK, ponieważ podczas eksportowania do innej mapy nie jest kopiowane archiwum historii obiektów zmodyfikowanych i usuniętych.

Do innej mapy eksportowane są także takie elementy jak dodatkowe grafiki (od 31.01.2020) oraz ukryte linie (od 16.10.2020).