Eksport rastra do AutoCAD'a

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Eksport rastra do AutoCAD'a
Kategorie Kategoria:Import/eksport
Ścieżka w programie Mapa-> Warstwy
Powiązania Eksport przekroju do AutoCAD'a
Eksport symboli do AutoCAD'a
Eksporty uwagi ogólne


Jak wyeksportować raster z georeferencją do AutoCAD'a

W aktualizacji programu nr 8.6.8.31 wprowadzono możliwość dołączania rastrów do eksportowanego pliku DWG lub DXF. Raster musi mieć format tiff i być już podłączony do mapy. Wystarczy wtedy użyć opcji Dołącz rastry jak na rysunku poniżej.

EksportAutoCAD.pngBywa, że program w którym otwieramy tak wyeksportowane pliki, pokazuje raster w nieprawidłowym miejscu. Może to się zdarzyć, kiedy wstawiany na mapę C-Geo raster musiał zostać skręcony, więc to skręcenie także jest zapisane do pliku *.tfw z georeferencją. Jak się go otworzy w jakimś edytorze tekstowym, to zawartość wygląda np. tak:

0.018329576377675

-0.010574026654536

-0.010646507618212

-0.018356823470206

6452134.26465037372

5644606.35805637948

Wiersz drugi i trzeci to właśnie zapis tego skręcenia. Jeśli raster byłby wstawiany poziomo w widoku, bez skręcenia względem osi układu, to w pliku tfw w wierszach drugim i trzecim byłyby zera. I tu jest sedno problemu. Niektóre programy potrafią wykorzystać tę informację o skręceniu, a niektóre nie, pomimo, że jest to standardowa własność formatu tfw. W tym wypadku C-Geo i DraftSight potrafią, niektóre wersje AutoCAD'a (czy innego programu) - nie potrafią.

Co z tym zrobić ? Nie używać opcji Dołącz raster przy eksporcie do dxf, tylko wcześniej w Legendzie zaznaczyć ten raster, użyć prawego klawisza myszki i Wstaw obrys na mapę. Jest to opisane poniżej. Powstanie ramka rastra.

Nadal możliwe jest dołączanie rastra do mapy wektorowej ręcznie w samym AutoCAD'zie, tak jak było to możliwe dotąd. Przy tworzeniu pliku rastrowego w C-Geo (Plik > Eksport > Do pliku rastrowego), należy sprawdzić informację o umieszczeniu rastra w przestrzeni, dostępną pod przyciskiem Informacja o georeferencji –wyświetlane tam dane można zapisać do listy raportów, a potem wydrukować. Aby prawidłowo umieścić raster na mapie AutoCAD'a potrzebne są dwie informacje: współrzędne punktu wpięcia rastra (X,Y lewego dolnego punktu rastra), a także skala rastra – w tym wypadku jego szerokość. Istotne jest aby wprowadzając szerokość rastra do pola AutoCAD, które standardowo przyjmuje skalę, wyłączyć jednostki skali i dopiero wtedy podać szerokość – to zapewni prawidłową orientację rastra.

Auto.JPG

Jeśli użytkownik AutoCAD'a stosuje wstawianie rastra przez graficzne wskazanie myszką położenia narożników rastra, to może mu się także przydać generowanie ramki wektorowej wokół rastra. Ramka po wyeksportowaniu do AutoCAD'a wskazuje położenie rastra na mapie. Opcja dostępna jest w Legendzie, po wskazaniu rastra na liście i rozwinięciu prawym klawiszem myszki menu. Jak ramkę wyeksportujemy, to potem w AutoCadzie można po prostu dołączyć raster poleceniem Insert image albo Wstaw obraz. Należy wybrać wariant z graficznym wskazaniem dwu punktów, które określą położenie, skalę i skręcenie rastra, w tym wypadku będą to punkty na ramce obrysu (po głównej przekątnej ramki, lewy dolny i prawy górny).

WstawObrys.png