Linia elektroenergetyczna

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wyświetlanie symbolu linii elektroenergetycznej na mapie w przypadku gdy odległość między pomierzonymi w terenie słupami jest niewielka.

Przykład

Kartujemy na mapie w sakli 1:500 przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej (np. niskiego napięcia). Symbol jaki powinien wyświetlić się na mapie powinien wyglądać tak:

0L.JPGZ powyższego rysunku wynika, że aby symbole te wyświetlały się poprawnie odległość między punktami na mapie powinna wynosić min. 20 mm (jeden symbol ma długość 10 mm) co nam daje, że w terenie odległość między pomierzonymi słupami nie może być mniejsza niż 10 m.

Co jednak kiedy odległość między pomierzonymi słupami jest mniejsza niż 10 m? Wówczas na sporządzanej mapie symbol nie zostanie wyświetlony, unikając tym samym nakładania się na siebie symboli. Wynika to z zachowania nadrzędnej zasady, że sporządzana mapa musi być czytelna. Jeśli jednak pewne uzasadnione względy przemawiają za tym, aby umieścić nakładające się na siebie symbole to program C-Geo daje taką możliwość.

1. Należy otworzyć w notatniku plik LINIE.TXT (zlokalizowany w C:\C-GEO\bin)

1L.JPG2. Następnie odnaleźć definicje linii dla skali 1:500. Dla niskiego napięcia: [181], średniego napięcia: [178], wysokiego napięcia [175], najwyższego napięcia [172] i dopisać w wierszach: PD=10 oraz KD=10 znak "x" po znaku "=".

2L.JPG