Niwelacja

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niwelacja
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Niwelacja


Informacje ogólne

Niwelacja - moduł obliczeniowy do niwelacji technicznej reperów z punktami pośrednimi.

W kolumnie Numer wprowadzać należy numery reperów i punktów pośrednich.

W kolumnie Odl. można podawać odległości od stanowiska do celu.

W kolumnie I wpisujemy odczyty wstecz i w przód przed zmianą horyzontu.

W kolumnie II wpisujemy odczyty wstecz i w przód po zmianie horyzontu.

W kolumnie pośr I wpisujemy ewentualne odczyty pośrednie (np. poprzeczki).

W kolumnie pośr II wpisujemy odczyty pośrednie po zmianie horyzontu.

Przycisk Dokładność obserwacji służy do ustawienia dokładności wprowadzanych obserwacji (odczytów z łat). W zależności od ustawienia można wprowadzać odczyty z dokładnością do 1, 0.1 lub 0.01 mm. Przyciskiem Odchyłka maksymalna na podstawie długości ciągu/ilości stanowisk decydujemy o sposobie oceny pomiaru. Możemy przenumerować punkty pośrednie oraz zebrać pomierzone ciągi niwelacyjne w celu wyrównania ich jako sieci w module wyrównania ścisłego. W przypadku gdy przekroczona zostanie dopuszczalna odchyłka dwukrotnego pomiaru przewyższenia na stanowisku (0.004 m) program sygnalizuje to czerwonym podświetleniem wartości odchyłki w polu fdh. W wyniku obliczenia niwelacji na wydruku lub do raportu można zapisać wartość poprawki na każdym stanowisku, przewyższenie pomierzone oraz teoretyczne w ciągu, a także zestawienie przewyższeń dla każdego stanowiska.

Niwelacjarys.png

Rozporządzenie narzuca konieczność obliczenia błędu wyznaczanej wysokości pikiety. Twórcy programu zastosowali algorytm, który wykorzystuje jako parametry błąd niwelacji na kilometr niwelatora oraz długość ciągu i celowych. Przed obliczeniami należy wprowadzić wartość błędu niwelacji i wskazać, czy ciąg jest nawiązany dwustronnie/zamknięty, czy też wiszący.

Redukcja ze względu na rozszerzalność termiczną łat

W aktualizacji sierpniowej 2022r. wprowadzono możliwość redukcji pomiarów niwelacyjnych ze względu na rozszerzalność termiczną podziału łaty. Domyślnie taka redukcja nie jest wprowadzana, jeśli jednak jej zastosowanie jest potrzebne należy wcisnąć przycisk z ikonką termometru.

Niwelacja - wlaczenie redukcji termicznej.png

Po włączeniu opcji obliczeń redukcji, w tabeli danych pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie "Temp." oraz dodatkowy przycisk <Temp i łaty> znajdujący się w prawym dolnym rogu okna modułu Niwelacji. Temperatury nie trzeba wprowadzać dla każdego odczytu, a jedynie w momentach jej zmiany. Przewyższenia występujące przed pierwszym wprowadzeniem temperatury będą zredukowane na podstawie temperatury domyślnej (zapisanej w oknie pod przyciskiem <Temp i łaty>).

Niwelacja - wprowadzenie temperatury.png

W przypadku gdy temperatura podczas pomiaru ciągu jest stała nie ma konieczności jej wprowadzenia w tabeli odczytów, a jest możliwość wpisania domyślnej temperatury w dodatkowym oknie wyświetlanym po naciśnięciu przycisku <Temp. i łaty>.

Niwelacja - Edycja materialu i domyslnej temp.png

W powyższym oknie należy również wybrać z listy rodzaj materiału z jakiego jest zbudowana łata, gdyż każdy materiał ma inną rozszerzalność termiczną. Zwrócić należy dodatkową uwagę na łaty fiberglassowe, gdyż każdy producent podaje inną rozszerzalność termiczną dla swoich łat (mimo teoretycznie takiego samego materiału). Jeśli na liście brak materiału z współczynnikiem rozszerzalności termicznej odpowiedniego dla wykorzystanych łat, operator ma możliwość wprowadzenia własnego współczynnika rozszerzalności.


Poprawki ze względu na rozszerzalność termiczną są wprowadzane dla każdego pomierzonego przewyższenia i mają wpływ na obliczoną odchyłkę niezamknięcia ciągu, a także na wyznaczane wysokości. W przypadku bardziej złożonego układu ciągu niezbędne jest wyrównanie ścisłe pomierzonych obserwacji w module wyrównania ścisłego. Dlatego w module Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS w opcji importu przewyższeń z zadania niwelacji również wprowadzono uwzględnianie redukcji termicznych (jeśli tylko było włączone w zadaniu niwelacji).

Niwelacja - Wyrownanie - Import niwelacji.png

Obsługiwane formaty danych i rejestratory

Instrumenty/formaty dostępne podczas transmisji do obliczeń niwelacji (stan na grudzień 2018):

- Pision WorkAbout

- Pision XP, LZ (M-Geo)

- Zeiss DiNi

- Topcom DL 100

- Topcon DL 100 - konwersja

- Konwersja z formatu Wild NA 3000

- Sokkia SDL

- Konwersja z formatu Wild NA 2000 (Sprinter GSI)

- Konwersja z formatu Zeiss DiNi

- Konwersja z Psion WorkAbout

- Konwersja z formatu Leica DNA03/10

- Konwersja z formatu Leica Sprinter

- konwerska z formatu Leica Sprinter (nowy format)

- Transmisja Leica Sprinter (nowy format)

- Transmisja Leica Sprinter GSI

- Konwersja z formatu Sokkia SDL

- Konwersja z formatu nowego Sprintera

- GeoMax ZDL700

- Transmisja South DL-202

- Konwersja z formatu South DL-202

- Sokkia SDL format CSV2

- Konwersja z Sokkia SDL format CSV2

- Transmisja Kolida DL-202

- Konwersja z formatu Kolida DL-202

- Konwersja z formatu Kolida DL-201

- Transmisja Topcon DL-503

- Konwersja Topcon DL-503

- Plik tekstowy (numer, odczytI, odczytII)

- Konwersja Sokkia SDL-30 format SDR20

- Transmisja Sokkia SDL-30 format SDR20