Punkty o określonej wysokości i relacje

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Punkty o określonej wysokości i relacje
Kategorie Import/Eksport
GML
Rozszerzenie dla pliku .gml

Punkty o określonej wysokości i relacje - opis rozwiązań dotyczących nadawania wysokości obiektom BDOT i GESUT przy zastosowaniu obiektów o kodach SUPS01_... i RTPW... w programie C-GEO/C-GML w kontekście nowych rozporządzeń.

Uwagi ogólne

  • Zgodnie z nowymi przepisami przy tworzeniu mapy obiektowej w formacie GML wysokości na mapie możemy nanieść tylko za pomocą obiektów należących do warstw BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci i GES_PunktOOkreslonejWysokosci. Żaden inny obiekt mapy zasadniczej nie ma pól atrybutowych, do których możemy wpisać wysokość lub rzędną góry/rzędną dołu.
  • Ponadto punkty o określonej wysokości muszą wchodzić w relację z obiektem, dla którego pomierzyliśmy wysokość. Relacja ta to nic innego jak powiązanie tych dwóch obiektów specjalnym linkiem (powiązaniem) w GML-u - w C-Geo linki te tworzą się automatycznie przy eksporcie pliku GML i po eksporcie, w samym pliku GML wyglądają tak:

<ges:rodzajPunkt xlink:type="simple" xlink:href="

UWAGA! Warunkiem poprawnego utworzenia relacji punkt wysokościowy-obiekt jest wstawienie punktu DOKŁADNIE w tym samym punkcie, co obiekt punktowy lub w punkcie załamania obiektu liniowego/powierzchniowego. Najlepiej skorzystać tutaj z opcji przyciągania do punktów lub do punktów bez numeru. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że punkt wysokościowy otrzyma numer z @ - należy zostawić ten numer tak, jak jest (nie próbujmy zmieniać go ręcznie), ponieważ zapewnia to utworzenie prawidłowej relacji podczas eksportu, zaś sam numer z @ nie pokaże się przy imporcie naszego pliku w PODGiK, ponieważ same numery punktów nie są eksportowane do GML.

Okręgi

Aby poprawnie osadzić punkt o określonej wysokości na obiektach powierzchniowych będących okręgami najlepiej jest zamienić je na łamane. W C-GEO można to zrobić przed rysowaniem obiektów zaznaczając w Opcje -> Parametry programu -> Zakładka Mapa -> po narysowaniu zamieniaj okręgi na łamane. Wtedy punkty wysokościowe można wstawić na załamaniach okręgów i utworzą się prawidłowe powiązania w GML-u.

Punkty wysokościowe dla BDOT

Dla obiektów bazy BDOT500 wysokości pozyskujemy na mapie za pomocą dwóch obiektów punktowych klasy BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci:

  • RTPW01 - punkt wysokościowy naturalny
  • RTPW02 - punkt wysokościowy sztuczny

Punkty wysokościowe naturalne mogą występować samodzielnie, czyli można oznaczać nimi pikiety terenu, natomiast punkty wysokościowe sztuczne muszą zawsze mieć relację do innego obiektu.

Punkty wysokościowe dla GESUT

Dla obiektów bazy GESUT wysokości pozyskujemy na mapie za pomocą obiektów punktowych klasy GES_PunktOOkreslonejWysokosci:

SUPS01_01 - punkt o określonej wysokości (sieć benzynowa)

SUPS01_02 - punkt o określonej wysokości (sieć ciepłownicza)

SUPS01_03 - punkt o określonej wysokości (sieć elektroenergetyczna)

SUPS01_04 - punkt o określonej wysokości (sieć gazowa)

SUPS01_05 - punkt o określonej wysokości (sieć kanalizacyjna)

SUPS01_06 - punkt o określonej wysokości (sieć naftowa)

SUPS01_07 - punkt o określonej wysokości (sieć telekomunikacyjna)

SUPS01_08 - punkt o określonej wysokości (sieć wodociągowa)

SUPS01_09 - punkt o określonej wysokości (sieć niezidentyfikowana)

SUPS01_10 - punkt o określonej wysokości (sieć inna)

SUPS01_11 - punkt o określonej wysokości (budowla podziemna)

W C-Geo punkty te podzielone są dodatkowo na trzy dodatkowe rodzaje ze względu na wymagane różne dokładności dla każdego z przypadków:

1) punkty na urządzeniu - punkty będą wtedy powiązane do urządzeń technicznych związanych z siecią, zaś etykieta będzie składała się z rzędnej górnej i dolnej oddzielonej odnośnikiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) punkty na przewodzie - punkty będą wtedy powiązane do przewodów, zaś etykieta będzie składała się wyłącznie z rzędnej górnej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3) punkty wykryte na przewodzie elastycznym - punkty będą wtedy powiązane do przewodów elastycznych wykrytych aparaturą, zaś etykieta będzie składała się wyłącznie z rzędnej górnej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Więcej na [1]