Różnica odległości w obliczeniach

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Różnica odległości w obliczeniach
Kategorie Faq
Kategoria:Mapa
Słowa kluczowe odległość ; redukcja odwzorowawcza ; odwzorowanie ;
odległości i azymuty; ortogonalne obliczenia;

Pytanie:

Program podaje dwie różne odległości w obliczeniach na mapie w opcjach Odległości i azymuty (11.4100) i Obliczenia ortogonalne (11.4095) Dlaczego tak ? Mam włączone redukcje odwzorowawcze i odznaczone zaokrąglanie wsp.


Odl.png


Odpowiedź:

Różnica ta przy zastosowaniu redukcji odwzorowawczej wynika z tego, że przy obliczeniach ortogonalnych odległość liczona jest bezpośrednio ze współrzędnych punktów, zaś przy pozostałych brana jest pod uwagę redukcja odwzorowawcza.

Jest to jak najbardziej poprawne i wynika z tego, że do obliczenia odległości ortogonalnej początek i koniec prostej są traktowane jako punkty osnowy pomiarowej, dlatego ich odległość ze współrzędnych jest uważana za bezbłędną i nie wprowadza się do niej redukcji, natomiast do innych obliczeń [biegunowe, rzutowanie itd] musi być już brana pod uwagę redukcja odwzorowawcza , ponieważ są to długości odtwarzane ze współrzędnych, służące do dalszych obliczeń lub do wyniesienia w terenie.

Redukcję odwzorowawczą można wyłączyć w Opcje->Parametry programu->Obliczenia , wtedy współrzędne będą obliczane bez redukcji ze względu na układ współrzędnych