Translacja

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przesunięcie zaznaczonych punktów o zadane wartości. Kolejno należy wprowadzić wartości przesunięcia dla poszczególnych osi układu współrzędnych. Jeżeli dla tabeli istnieje mapa, na której są już jakieś obiekty - należy ustawić w opcji "Dotyczy" wartość "całej mapy". Ustawienie takie spowoduje przesunięcie wszystkich obiektów (napisów, obiektów liniowych, symboli itp.).

Ponadto wybrać można także rodzaj translacji: przesunięcie równoległe (znak +), powiększenie współrzędnych o współczynnik po osi X lub Y lub H (znak *), pomniejszenie współrzędnych o współczynnik po osi X lub Y lub H (znak /).

  • Dodawaj do "pustych" pól - wykonuje translacje także o pola nie wypełnione.
  • Wyczyść pole H - czyści całą kolumnę H
  • do pola "H" wstaw – wstawia do H wpisaną liczbę
  • wartości "H" oraz "XY" można zaokrąglić w wybrany sposób

Ponadto dla zaznaczonych punktów jest możliwość zamiany kolumn.


Translacja1.png

UWAGA! W przypadku użycia mnożnika przy użyciu translacji należy zwrócić uwagę aby w kolumnie "po osi H" nie było zera tylko jeden (gdy nie wykonujemy translacji po osi "h")