Firma Softline działa od 1992 roku i zajmuje się tworzeniem i dystrybucją oprogramowania dla geodezji.

c geo o

Pierwszymi aplikacjami autorstwa Softline były programy C-Geo (Concurrent GEO) i M-GEO (dla komputerów polowych Psion do rejestracji i obliczeń w terenie). Aplikacje te powstały w 1991 r. w czasie studiów geodezyjnych autorów na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Program C-Geo dla DOS był rozwijany przez 5 lat do 1995 roku, kiedy to opracowano C-Geo dla Windows, rozwijane do dnia dzisiejszego. 

Od roku 2010 udostępniane są kolejne roczne edycje C-GEO 2010, 2011 …, a od stycznia 2024: C-GEO Edycja 2024.

c geo n

Aplikacje w ciągu roku są regularnie aktualizowane. Wprowadzane są zmiany wynikające z nowych możliwości technologicznych, zmian przepisów prawnych w geodezji, w odpowiedzi na propozycje użytkowników programu, a także w wyniku realizacji naszej autorskiej wizji rozwoju C-GEO.

W 2019 roku ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw, instytucji i osób użytkowało aplikacje autorstwa Softline: C-GEO,

C-GML, GML Factory, GeoOrganizer. Liczba licencji przekroczyła 15 tysięcy sztuk.

Poza tworzeniem oprogramowania dla geodezji, od 1998 r. Softline rozwija własne oprogramowanie ESTIMA do zarządzania nieruchomościami w zakładach przemysłowych (energetyka, gazownictwo), zarządzaniem dokumentacją w administracji samorządowej (powiaty, gminy).

Więcej na stronach:                       www.estimy.geo.pl     

Obecnie mamy ponad 300 użytkowników tych programów w jednostkach samorządu.