W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem formatu GML do aktualizacji mapy zasadniczej w wielu PODGiK, zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniach. Proponujemy szkolenia zdalne bądź w siedzibie naszej firmy. 

 

  W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem formatu GML do aktualizacji mapy zasadniczej w wielu PODGiK, zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniach. Proponujemy szkolenia zdalne bądź w siedzibie naszej firmy. 

Szkolenia zdalne poprzez internet

Łączymy sie zdalnie z komputerem klienta i szkolenie prowadzimy telefonicznie. Szkolenia trwają 2 godziny z możliwością przedłużenia za dopłatą. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza obok. Skontaktujemy się telefonicznie w celu wybrania teminu.

 

Zakres obejmuje całość opracowania mapy zgodnie z rozporządzeniem:
szablony mapy/tabeli; zestawy kodów; edytor mapy obiektowej; import/eksport pliku w formacie GML; edycja atrybutów opisowych obiektów; generowanie etykiet. przyspieszanie pracy z danymi - wartości domyślne atrybutów, automatyczne wypełnianie konturów obiektów; automatyczne etykietowanie; przekodowanie;odczyt komunikatów walidatora.

Koszt szkolenia to 300,00 zł netto /369,00 zł brutto za dwie godziny szkolenia. (każda dodatkowa godzina szkolenia z tego zakresu 150,00 zł netto)