Moduł dwustronnej konwersji baz GESUT 2015<=>2021 w plikach GML

gml_gmlg
Cena sprzedaży 984,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 800,00 zł
Podatek 184,00 zł
Price / kg:
Opis

Od 1 stycznia 2023 r. format GML jest obligatoryjnym standardem w zakresie dostępu do danych obiektów mapy zasadniczej. W wielu rozwiązaniach informatycznych nadal możliwy jest dostęp do plików GML opartych wyłącznie na „starych” przepisach w sprawie baz EGIB, GESUT i BDOT
z 2015 r. Dotyczy to rozwiązań GIS i CAD dla projektantów, administracji, przedsiębiorstw infrastrukturalnych (energetyka, gazownictwo, zakłady komunalne i inne). Systemy te najczęściej nie są na bieżąco aktualizowane ze względu na duże koszty serwisu takich aplikacji. Zmiany przepisów w zakresie modeli danych z roku 2021 i późniejsze, spowodowały, szczególnie dla obiektów bazy GESUT, problemy z dostępem do danych w plikach GML „2021” wydawanych już przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Softline przygotowało moduł dodatkowy dla C-GEO, które zapewnia dwustronną konwersję obiektów GESUT między GML w modelu „2021” (zgodnego z aktualnymi przepisami), a GML
w modelu „2015” (model z przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT z 2015 r.). Oczywiście konwersja ta oparta jest na opublikowanych przez GUGiK wytycznych: tabelach konwersji obiektów baz GESUT.