Moduł konwersji pliku GML do DXF

dxf_gmlg
Cena sprzedaży 369,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 300,00 zł
Podatek 69,00 zł
Price / kg:
Opis

Dostęp do importu, edycji i eksportu obiektowych baz danych mapy zasadniczej w formacie GML jest realizowany w C-GEO lub C-GML. Programy te przeznaczone są przede wszystkim dla geodetów, wymagają od użytkowników specjalistycznej wiedzy i potrzeb. Większość pozostałych jest zainteresowana prostą wizualizacją mapy zasadniczej, bez dodatkowych danych z GML, w popularnym formacie DXF, łatwo dostępnym dla użytkowników aplikacji CAD. Najczęściej takie pliki DXF są przygotowywane w oparciu o zamówiony z ODGiK plik GML, przez geodetów z wykorzystaniem C-GEO na zlecenie inwestora, projektanta czy planisty.

By maksymalnie uprościć i przyspieszyć realizację takich zleceń, przygotowaliśmy dla C-GEO moduł dodatkowy do bezpośredniej konwersji danych z formatu obiektowego GML do formatu wektorowego DXF. Bez konieczności importu GML do C-GEO, jego stylizacji, edycji, określania parametrów eksportu itd. Szczególnie wartościowe cechy tego rozwiązania to konwersja plików GML:

  1. Z wszystkich polskich systemów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. Utworzonych zarówno w oparciu o przepisy z 2015 r. jak i 2021 r., a także z GML „hybrydowych” czyli zawierających jednocześnie obiekty z obu modeli.
  3. Zawierających dane obiektowe lub wyłącznie prezentacje graficzne (gdy plik GML zamówiono jako wektorową mapę zasadniczą).
  4. O dowolnej wielkości, np. 1GB lub większych, bez wykonywania dodatkowych czynności niezbędnych dotąd by z GML powstał DXF.

Jeśli w GML z ODGiK nie zapisano informacji redakcyjnych (położenia etykiet, czyli opisów obiektów mapy zasadniczej), program wygeneruje je w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej w standardowym położeniu i zapisze je także do DXF. Plik DXF jest tworzony z zachowaniem stylizacji linii, powierzchni, symboli punktowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej.

Korzystanie z modułu Konwertera GML-DXF sprowadza się do jego wywołania w C-GEO (menu Narzędzia), wskazania pliku GML do konwersji i polecenia konwersji wszystkich lub wybranych warstw (klas obiektów). W wyniku powstaje plik DXF oraz plik stylów SHX. Nie zachodzi tu konieczność wcześniejszego importu GML do mapy C-GEO, gdyż odbiorca oczekuje jedynie szybkiego otrzymania pliku DXF, a nie edycji danych obiektowych i eksportu do GML w celu aktualizacji PZGiK.