Moduł "Transformacja 3D"

noimage_new
Cena sprzedaży 738,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 600,00 zł
Podatek 138,00 zł
Price / kg:
Opis

Moduł Transformacja 3D jest przeznaczony dla potrzeb takich zagadnień jak transformacja współrzędnych przestrzennych między różnymi układami odniesienia, przeliczenia współrzędnych zrealizowanej konstrukcji do układu teoretycznego, czy też w obliczeniach przemieszczeń obiektów przestrzennych.

Obliczenia można zrealizować z wykorzystaniem 8 modeli:
translacja, przekształcenie izometryczne (przesunięcie i obrót bez zmiany skali), transformacja Helmerta (przesunięcie, obrót i jednakowa
zmiana skali dla wszystkich osi układu), przekształcenie przez podobieństwo (przesunięcie, obrót i zmiana skali dla każdej osi inna) wraz z różnymi kombinacjami równej skali (np. sX=sY, sX=sZ, sX=sY=sZ), a także pełna transformacja afiniczna zawierająca oprócz przesunięcia, obrotu i zmiany skali również tzw. skoszenie. Wybór właściwego modelu uzależniony jest od konkretnego zadania. Transformacja izometryczna może być wykorzystywana np. w pomiarach kontrolnych zrealizowanej konstrukcji stalowej i wyznaczeniu odchyłek od kształtu teoretycznego, a także przy przechodzeniu z układów pomiarowych do układu projektowanego konstrukcji
(np. statku). Model transformacji Helmerta będize wykorzystany wtedy gdy układ pierwotny i wtórny cechuje się innym parametrem skali, np. gdy oba pomiary były zrealizowane różnymi instrumentami. W przypadku badania deformacji obiektu będzie przydatna transformacja afiniczna, gdyż podczas realizacji obliczeń program wyznacza wprost parametry kątów obrotu i zmiany skali względem każdej osi układu współrzędnych, a także wyznacza skoszenia kształtu.

W pakiecie otrzymuje się również :

Moduł "Odległości od płaszczyzny" - Pozwala na przeliczenie współrzędnych XYZ mierzonego obiektu z układu pomiarowego na układ projektowy. Transformacja zachowuje skalę długości, dokonuje obrotu i przesunięcia w przestrzeni 3D.

Po podaniu współrzędnych mierzonego obiektu z projektu, moduł wyznacza odchyłki między wartościami z projektu a współrzędnymi z pomiaru.
Przydatny w analizie deformacji obiektów przemysłowych, np. elementów kadłubów statków, lub innych konstrukcji.