C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 27 lipca 2021 z późniejszymi zmianami, punkty graniczne posiadają atrybut rodzajStabilizacji (STB) o możliwych wartościach:

Rozporządzenie w sprawie mapy zasadniczej z 23 lipca 2021 r. zawiera przedstawienie znaku kartograficznego dla punktu granicznego działki ewidencyjnej: symbol punktu stabilizowanego oraz niestabilizowanego:

W obu tych rozporządzeniach nie określono jednak jak ma być przedstawiany na mapie zasadniczej symbolu punktu granicznego o atrybucie rodzajStabilizacji (STB) = 6, czyli szczegół terenowy I grupy dokładnościowej (np. narożnik budynku, ogrodzenia itp.).

Skutkuje to różnymi sposobami prezentacji (wizualizacji) tego obiektu na mapie zasadniczej, np. w systemach do prowadzenia mapy zasadniczej, oprogramowaniu wykorzystywanym do jej aktualizacji, systemach CAD i GIS. Jedne z nich, punkt graniczny o tym atrybucie przedstawiają jako stabilizowany (okrąg), inne jak niestabilizowany (punkt).

Sprawia to do dzisiaj problemy przede wszystkim geodetom, których operaty są np. negatywnie weryfikowane, ale także inni użytkownicy mapy zasadniczej mogą być zdezorientowani.

W związku z tym, w grudniu 2023 r. wysłaliśmy zapytanie do GUGiK na ten temat i w styczniu 2024 r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

"W odpowiedzi na przesłane pytanie wyjaśniam, że w przypadku, gdy punkt graniczny jest jednocześnie szczegółem terenowym I grupy dokładnościowej (STB=6), to powinien być zwizualizowany na mapach symbolem punktu stabilizowanego.

Celem takiego przedstawienia na mapie jest wskazanie na stabilne i niezmienne określenie położenia tego punktu w terenie, przy jednoczesnym braku możliwości tradycyjnej stabilizacji.

Jest to oznaczenie symbolem punktu granicznego, więc stosuje się te same zasady prezentacji geometrycznej, jak w przypadku symboli dla tradycyjnie stabilizowanych punktów."

W styczniu 2024 r. dostosowaliśmy oprogramowanie C-GEO i C-GML do powyższych wytycznych, jednakże mamy świadomość, że takie wyjaśnienie z GUGiK nie ma mocy prawnej i nadal mogą zdarzać się różne interpretacje przepisów.

Zachęcamy jednak producentów oprogramowania, pracowników administracji i geodetów do jednolitego podejścia i przyjęcia tych zaleceń, które wydał GUGiK. Ze swojej strony, jeszcze w styczniu 2024 r. poinformowaliśmy o tym zaleceniu na naszym profilu Facebook.