Import Autocad DXF/DWG z wyborem symboli

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Import z AutoCAD
Kategoria Kategoria:Import/eksport
Ścieżka w programie Plik -> Import -> AutoCAD DXF/DWG
Hasła powiązane
Eksport symboli do AutoCAD'a
Eksport rastra do AutoCAD'a
Eksport przekroju do AutoCAD'a
Import Autocad DXF/DWG z wyborem linii
Eksport szerokości napisów z C-Geo do DXF/DWG
Import punktów reprezentowanych przez teksty w pliku DXF

Import Autocad DXF/DWG z wyborem symboli - nowa opcja importu plików z rozszerzeniem dxf lub dwg do programu C-GEO, rozwiązująca problem importu symboli - użytkownik może dokonać podczas importu wyboru, czy poszczególne symbole importować jako obiekty (program rozbija je wtedy na punkty,linie,powierzchnie), czy przypisać im symbole z tabeli kodów C-Geo.

1. Zakładamy nowy projekt:

  • bez szablonu lub z szablonem odpowiednim dla otrzymanego pliku (dla plików wydawanych z Ośrodków, które prowadzą zasób w programie TurboEWID jest to szablon turboewid.sz);
  • ustawiamy układ współrzędnych właściwy dla naszego opracowania (np. 2000 strefa 18);
  • wybieramy zestaw kodów zależny od instrukcji, wg której został wykonany plik wsadowy (dla TurboEWID jest to Mapa Zasadnicza ).

2. Po utworzeniu mapy wybieramy Plik -> Import -> Autocad DXF/DWG , następnie wybieramy plik, który chcemy zaimportować, a następnie pojawia się okno importu jak na rysunku poniżej. Wchodzimy w zakładkę Bloki/symbole


Importsymbolidxf2.png


Pojawia się po lewej stronie lista obiektów (bloków) znajdujących się w obecnie importowanym pliku dxf wraz z ich nazwami (często nazwa bloku jest taka sama jak kod obiektu), zaś po prawej widoczne są przyporządkowane do poszczególnych bloków symbole wraz z kodami w C-Geo. Część z nich może być przypięta przez nas, natomiast bloki bez przyporządkowania mają wpis Importuj jako obiekty. Można pozostawić taki wpis, jednak wtedy bloki zostaną rozbite do linii i powierzchni. Jeśli jednak chcemy przyporządkować dla wybranego bloku symbol klikamy raz na Importuj obiekty [1] - pojawia się tabela kodów, z której możemy wybrać odpowiedni symbol (wyszukiwanie to kombinacja klawiszy CTRL+S na wybranej kolumnie). Po odszukaniu klikamy na nim raz [2], zatwierdzamy OK i jak widać w punkcie 3. mamy przypisanie bloku i symbolu. Po przypisaniu wszystkich bloków klikamy OK i rozpoczyna się właściwy import.

Warto również wiedzieć, że pod prawym klawiszem myszy znajdują się opcje umożliwiające pominięcie niektórych lub wszystkich obiektów przy imporcie lub ich import jako obiekty. Pominięcie może być istotne przy wypełnieniach, które są importowane jako osobne bloki (np. na rysunku poniżej KWADRAT_PELNY) - przykładem może być obiekt zawór lub zasuwa - osobno importowany jest obrys, a osobno wypełnienie, zatem jeśli ustawimy już odpowiedni, wypełniony w C-Geo symbol dla obrysu, nie ma potrzeby importu bloków wypełnień. Natomiast jeśli klikniemy prawym klawiszem myszy na wiersz, w którym znajduje się blok z przyporządkowanym już symbolem pojawi się również opcja kąt obrotu, w której możemy wybrać, o ile stopni będzie obrócony importowany symbol - funkcja przydatna ze względu na nieprawidłowe definicje bloków wydawane w dxf'ach z ODGiK'ów.

Importsymbolidxf.png


Ważne jest, że raz ustawione symbole zostają zapamiętane przez program - przechowywane są one w pliku ImportDXF.ini (katalog C-GEO/bin), dlatego przed reinstalacją programu lub jego aktualizacją warto zrobić sobie kopię tego pliku. Automatycznie plik ten przechowuje kilkadziesiąt powiązań blok - symbol, które zostały ustawione przez producenta i są uzupełniane w aktualizacjach. Aby połączyć oba pliki wystarczy skopiować swoje powiązania do pliku importdxf.ini po aktualizacji - pliki można otworzyć zwykłym Notatnikiem.

Operację importu z wyborem symboli pokazuje film [1] Uwaga - pokazany tam przypadek dotyczy importu pliku DXF utworzonego przez TurboEwid, dlatego użyto szablonu turboewid.sz. W ogólnym przypadku nie jest konieczne użycie szablonu i można pozwolić sobie na użycie opcji Przepisz styl warstwy DXF do obiektu.

Więcej na [2]