Pasek narzędziowy Przyciąganie

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przyciąganie
Kategorie Mapa Paski narzędzi
Pasek narzędzi Przyciąganie

Przyciąganie - odpowiednik narzędzia Opcje przyciągania z palety Rysowanie.

Pasek przyciaganie.jpg


Opis kolejnych funkcji wraz ze skrótami klawiaturowymi do nich. GIF'y pokazują zachowanie programu przy niektórych przyciąganiach:

1) Przyciągaj do punktów — przyciąganie do punktów, które mają swój numer w tabeli współrzędnych <Ctrl+1>

2) Przyciągaj do punktów i linii — przyciąganie do punktów z numerem oraz linii <Ctrl+5>


DoLinii.gif


3) Przyciągaj do punktów przecięć linii — przyciąganie do punktu przecięcia dwóch linii <Ctrl+2>


DoPrzeciecia.gif


4) Przyciągaj do punktów początku, końca i środka linii — przyciąganie do punktów początku, końca lub środka linii. <Ctrl+Shift+2>


DoSrodka.gif


5) Zaczepiaj bez punktu - włączenie opcji pozwala na rysowanie "w powietrzu". Punkt załamania tworzy się w miejscu kliknięcia na mapie i zapisywany jest jako punkt ukryty w tabeli współrzędnych (punkt z @) <Ctrl+3>


BezPunktow.gif


6) Przyciągaj do punktów bez numeru - UWAGA!!! Opcja musi być włączona razem z opcją 1., przyciągaj do punktów! - przyciąganie do punktów ukrytych, z @. Przydatna opcja do przyciągania się do wierzchołków obiektów pochodzących z importu plików GML i DXF <Ctrl+4>


BezNumeru.gif


7) Przesuwanie symboli na mapie myszką - <Ctrl+6>


PrzesuwanieSymboli.gif


8) Przyciski '7' i '8' należy traktować łącznie, włączają możliwość swobodnego przesuwania i obracania obiektów liniowych/powierzchniowych oraz przesuwania symboli punktowych. Przycisk '8' przełącza pomiędzy trybami modyfikacji obiektu (który jest domyślny) oraz przesuwania i obrotu. Aby przesunąć obiekt liniowy/powierzchniowy należy złapać za punkt załamania, aby obrócić taki obiekt – należy złapać w pobliżu punktu załamania wokół którego ma nastąpić obrót. Dodatkowo w trybie przesuwania ustalamy, czy wraz z całym obiektem przesuwają się także punkty czy też nie. Podczas wykonywania tych czynności edytowalna musi być warstwa, na której znajduje się obiekt. Funkcja Przesuwanie symboli na mapie myszką ma przypisany skrót klawiaturowy <Ctrl+6>), przełączanie się pomiędzy trybami modyfikacji <Ctrl+7> oraz przesuwania/obrotu obiektu <Ctrl+8> i przesuwania obiektu wraz z punktami <Ctrl+9>


PrzesuwanieObiektow.gif

Pokazuje to także film:


9) Przyciągaj napisy do punktów - UWAGA!!! Opcja musi być włączona razem z opcją 1., przyciągaj do punktów! - opcja pozwala na przyciąganie napisów do punktów na mapie. Przyciągany jest punkt wstawienia napisu, czyli tzw. justyfikacja, którą można zmienić edytując napis.


PrzesuwanieNapisow.gif


10) Rysuj prostopadle

11) Rysuj wzdłuż prostej

Opcje 10 i 11 pozwalają na odpowiednie rysowanie kolejnych punktów - jest to odpowiednik funkcji spod prawego klawisza myszy.


ProstoPodkatem.gif


12) Uzupełniaj o punkty pośrednie - opcja pozwala na wskazanie pierwszego i ostatniego punktu odcinka innego obiektu, a program sam uzupełni wszystkie punkty pośrednie. Pokazuje to film