Tekst

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tekst
Kategorie Mapa Paski narzędzi
Pasek narzędzi Rysowanie


Tekst- narzędzie do wstawiania tekstów bezpośrednio w oknie mapy, wywoływane ikoną Tekstikonka.PNG

Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić tekst, jaki ma być wstawiony na mapę oraz określić jego parametry.


Edytor tekstu.PNG


Jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia tekstu wielowierszowego, kolejne wiersze wprowadza się po naciśnięciu klawisza <ENTER>. Wysokość tekstu wyrażona jest w milimetrach. Szerokość wyznaczana jest domyślnie jako 50% (lub inna w zależności od ustawień w Opcje -> Mapa). Możemy podczas wstawiania przełączyć wartość szerokości z domyślnej na dowolną, podaje się ją wtedy w milimetrach).

Jeżeli tekst ma być umieszczony pod kątem należy wprowadzić kąt lub też wybrać opcję Wyrównanie do linii. W tym drugim przypadku przed umieszczeniem tekstu należy wskazać początek i koniec linii równoległej do napisu. Jeżeli przewidujemy obracanie mapy należy również określić, czy kąt pochylenia napisu liczony jest względem siatki kwadratów czy względem ramki. Teksty, których kąt pochylenia wstawiony był względem siatki zostaną obrócone razem z mapą.

Ponadto użytkownik może nadać tekstowi styl kursywy (napis pochylony), podkreślony (pojedynczo lub podwójnie) lub pogrubiony.

Tekst może również przesłaniać inne elementy mapy (napisy, linie lub inne obiekty).

Dodatkowo można określić, czy ma być i z której strony, umieszczamy odnośnik do tekstu.

Przy opisywaniu tekstem rzędnych armatury uzbrojenia terenu przydaje się możliwość wstawiania napisu w formie ułamka, także kilkupiętrowego, bez odkreślania napisu znajdującego się najniżej ( w mianowniku ułamka). Napisy są kolejno dodawane do pola ostatnie teksty, dzięki czemu można do nich powrócić jednym kliknięciem. Przy wstawianiu wielu typowych tekstów przydatne jest mniejsze, „pływające” okienko zawierające podstawowe opcje do szybkiego umieszczania napisów na mapie. Okno to wywołać można po uruchomieniu normalnego okna wstawienia tekstu przyciskiem włącz/wyłącz okno szybkiego wstawiania tekstu jak na rysunku poniżej:

Tekst1.png

Okno to umożliwia szybszą pracę podczas wpisywania teksu, a także dzięki niemu możemy również w szybki sposób edytować już teksty znajdujące się na mapie.