Wczytaj raster

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wczytaj raster
Kategorie Mapa
Ścieżka w programie Mapa -> Raster -> Wczytaj raster
Powiązania Kalibracja (wpasowanie) rastra
C-Raster
Transformacja rastrów


Wczytaj raster

Wczytaj raster - narzędzie do podczytywania rastrów do aktywnego okna mapy. Można wywołać je przy użyciu Legendy (prawy klawisz myszy na zakładce Rastry) lub ręcznie (Mapa->Raster->Wczytaj raster). Zalecana jest pierwsza opcja ze względu na łatwiejsze operowanie pod czytanymi rastrami oraz ze względu na większą ilość dostępnych funkcji.


W oknie dialogowym z lewej strony wyświetlona jest lista wpasowanych plików rastrowych. Korzystając z przycisków > i >> możemy doczytywać do mapy, na konkretną warstwę, pojedyncze lub wszystkie pliki rastrowe. W takim wypadku, możemy zarządzać wyświetlaniem rastrów i powiązać je z odpowiednimi warstwami. Wczytane pliki rastrowe wyświetlane są na liście z prawej strony.

Przyciski < i << umożliwiają usunięcie pliku rastrowego z mapy. Po wstawieniu wpasowanego rastra w okno mapy powinien być on widoczny na ekranie mapy. Jeżeli raster nie jest widoczny na mapie, należy upewnić się, że widoczne okno mapy obejmuje wpasowany raster – zakres współrzędnych rastra widoczny jest w oknie w lewym dolnym rogu.

Należy także pamiętać, aby kolor rastra był tak dobrany, by był zauważalny na tle mapy (należy unikać np. jasnego koloru rastra przy białym tle mapy). Jeżeli raster jest przypisany do warstwy, to jego kolor jest kolorem warstwy.

Informacje o zakresie rastra mogą zostać zapisane w postaci raportu tekstowego lub dopisane jako cztery punkty do roboczej tabeli.