Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Porównywanie współrzędnych
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Porównywanie współrzędnych
Powiązania Porównywanie współrzędnych
Generowanie Wykazu Zmian Danych Ewidencyjnych

Paragraf 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wskazuje wykaz zmian danych ewidencyjnych jako służącą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków:

§ 39. Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 36 pkt 9, w zakresie obiektów objętych zgłoszonymi pracami geodezyjnymi zawiera informacje dotyczące istniejących lub projektowanych działek ewidencyjnych i ich punktów granicznych, budynków, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, w postaci:
1) szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie:
 a) działek ewidencyjnych z oznaczeniem granic spornych, jeżeli wykonawca uzyskał informację o takich granicach,
 b) punktów granicznych z informacją o ich stabilizacji,
 c) budynków,
 d) użytków gruntowych,
 e) konturów klasyfikacyjnych;
2) wykazów współrzędnych punktów granicznych przyjętych do obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych:
 a) pozyskanych z zasobu i niepodlegających modyfikacji,
 b) pozyskanych z zasobu i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac geodezyjnych,
 c) projektowanych i nowo utworzonych w ramach realizacji prac geodezyjnych;
3) wykazu zmian danych ewidencyjnych. 

W G-Geo daje możliwość wykonania takiego dokumentu dla punktów granicznych. W module EGIB można wykonać to automatycznie, a w przypadku braku licencji do modułu jest możliwość wykonania podobnego dokumentu za pomocą modułu obliczeniowego - Porównanie współrzędnych. Opis obydwóch opcji poniżej.

WZDE w module EGiB

W module EGIB w zakładce Punkty można wywołać gotowy dokument zawierający wykaz zmian danych ewidencyjnych dla wybranych punktów granicznych. W tym celu należy użyć odpowiednich opcji wczytania punktów do modułu.

WZDEPunktyModulEGIB.png

Opcję Wczytaj punkty nowe, zmodyfikowane i usunięte z tabeli C-Geo należy użyć jeżeli podczas prac geodezyjnych związanych z obiektami bazy danych ewidencji gruntów i budynków dodane zostały nowe punkty graniczne (np. przy podziale działki) lub w wyniku pomiaru uległy one modyfikacji bądź zostały usunięte. Aby wczytać pozostałe, niemodyfikowane punkty dla dzielonej działki można skorzystać z opcji Wczytaj punkty z zaznaczonych działek (dotychczasowe pozyskane z GML). Wówczas do listy zostaną doczytane punkty istniejące które nie zostały poddane modyfikacji.

Należy pamiętać żeby nie modyfikować (dodawać lub usuwać) punktów przy otwartym module EGiB, gdyż wówczas mogą one nie zostać oddane do zakładki. Najlepiej uruchomić moduł EGiB po zakończeniu modyfikacji punktów na mapie.

Pod ikoną Raporty w zakładce Punkty dostępne jest kilka opcji wykazu zmian danych ewidencyjnych zależnie od potrzebnego szablonu:

 • WZDE w zakresie punktów granicznych
  WZDEpunkty1.png
 • WZDE w zakresie punktów granicznych (z grupowaniem po kategorii)
  WZDEpunkty2.png
 • WZDE w zakresie punktów granicznych (z kolumną "Oznaczenie operatu")
  WZDEpunkty3.png
 • WZDE w zakresie punktów granicznych (z wyróżnieniem na czerwono różnic)
  WZDEpunkty4.png

Więcej na temat narzędzia można znaleźć w filmie na YouTube [1].

WZDE w module Porównanie współrzędnych

W funkcjonalności Porównywanie współrzędnych jest możliwość generowania wykazu zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych. W tym celu należy w ikonie modułu co do raportu ? zaznaczyć opcję wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych, a następnie wcisnąć ikonę tworzenia raportu.

Umożliwiono również generowanie raportów zawierających po lewej/prawej/obu stronach dane porównywanych punktów granicznych z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2015 r. (BPP, STB, ZRD, RZG), a po drugiej stronie raportu – punkty graniczne z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2021 r. (STB, ISD, SPD). Możliwe jest również uzyskanie raportu z atrybutami wg tego samego rozporządzenia z obu stron. W module tym wprowadzono także funkcję zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załadowanych do porównania po stronie lewej i prawej okna danych.

W praktyce jeżeli porównujemy przykładowo dwa punkty graniczne dla których mamy uzupełnione atrybuty zgodne z rozporządzeniem EGiB z 2015 i z 2021 roku, a na wykazie zmian danych ewidencyjnych chcemy mieć tylko nowe atrybuty należy wywołać ikonkę co do raportu ? i wybrać opcję Atrybuty tabela 1 w wersji 2021 i Atrybuty tabela 2 w wersji 2021. W celu wykonania odpowiedniego wykazu należy zaznaczyć również opcję wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych.

ProtokolDotPunktowGran.png

W wyniku uzyskano wykaz zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych zawierające same nowe atrybuty.

WykazZmianDlaPkt.png

Na naszym kanale na YouTube dostępny jest film przedstawiający funkcjonalność [2].

W module obliczeń Porównywanie współrzędnych jest możliwość oznaczenia punktów w tabeli roboczej po wybraniu odpowiedniej opcji z listy pod przyciskiem Do bazy ... wybranym z paska narzędziowego. Można np. zaznaczyć wszystkie punkty z tabeli 1 i 2 w tabeli roboczej. Więcej na temat dodatkowych opcji opisano szerzej w artykule Porównywanie współrzędnych.

==