Moduł "Obliczanie tras drogowych 3D"

trasy
Cena sprzedaży 430,50 zł
Cena sprzedaży bez VAT 350,00 zł
Podatek 80,50 zł
Price / kg:
Opis

Moduł pozwala na wyznaczenie punktów głównych i pośrednich trasy zadanej przez wierzchołki i parametry krzywych (łuków, klotoid, parabol, załomów, niwelet), jednocześnie w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Liczone są punkty na osi trasy, na krawędziach, punkty specjalne. Można obliczyć położenie na trasie punktów o zadanych współrzędnych, a także kontrolować zgodność punktów pomierzonych na trasie z zadanymi parametrami trasy. Obliczona trasa może być zapisana jako dane modelu NMT, umieszczona na mapie a także niweleta jako przekrój pionowy.

Projektowanie tras – C-Geo Wiki