Wstaw raster

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wstaw raster
Kategorie Mapa Paski narzędzi
Pasek narzędzi Rysowanie
Powiązania Legenda
Kalibracja (wpasowanie) rastra
Wczytaj raster


Wstaw raster - narzędzie pozwalające na wczytanie niewielkich rysunków do okna mapy po uprzednim nadaniu im georeferencji wywoływane ikoną Wstawraster.PNG.

W tym celu wykorzystujemy informację o współrzędnych narożników obszaru rysunku, wykonując wpasowanie rastra na od dwu do czterech punktów transformacją ortogonalną Helmerta. Narzędzie jest uproszczoną wersją modułu Kalibracja (wpasowanie) rastra.

W pierwszym kroku otwieramy plik graficzny np. w formacie jpg. Możliwe jest także otwieranie innych popularnych formatów graficznych jak bmp, pcx, tif, png, tga. Przygotowanie wpasowania polega na wpisywaniu kolejno do tabeli w dolnej części okna, numerów punktów i współrzędnych X i Y terenowych. Numery można nadać dowolnie przykładowo wskazując jedynie dwa punkty przekątniowo, można je nazywać ld (od lewy dolny) i pg (jak prawy górny).

Po wpisaniu punktu klikamy na rastrze starannie wskazując dany punkt, możemy wspomóc się stosując lupę powiększającą. Po wyborze zestawu punktów obliczamy współczynniki transformacji rastra (przycisk z „żarówką”) i potwierdzamy wpasowanie <OK>. Dla wpasowanego rysunku tworzona jest warstwa o nazwie pliku załącznika, w oknie mapy zostaje wyświetlony nie oryginalny plik, lecz jego kopia w formacie geotiff, znajdująca się na dysku w folderze bieżącego projektu C-Geo.