Skorowidz artykułów dotyczących tematyki aktualizacji Mapy Zasadniczej 2021

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Funkcje opisano w artykułach oraz przedstawiono w filmach na przykładzie programu C-Geo. Działanie narzędzi analogiczne dla programu C-GML.
LP. ZAGADNIENIE ARTYKUŁ FILM
1 Import pliku GML Import GML do C-Geo
Import GML do C-GML
Zakładanie projektu i import GML 2021
Aktualizacja C-GML 2022
Import różnicowy plików GML 2021 Import różnicowy gml 2021
2 Import plików w innych formatach z przetworzeniem do mapy obiektowej Import Autocad DXF-DWG z przetworzeniem do mapy obiektowej Import dxf z przetworzeniem do mapy obiektowej
Import z SHP
3 Podstawowe zasady pracy na mapie Podstawowe zasady pracy na mapie Modyfikacja geometrii obiektu powierzchniowego
Działki
4 Informacja o obiektach Informacja o obiektach (baza danych) Wyszukiwanie po atrybucie
Informacja o obiekcie wybranym na mapie
5 Import punktów z pomiaru Import z pliku tekstowego
Transmisja z/do rejestratorów - (funkcjonalność dostępna tylko w programie C-Geo)
6 Kartowanie (dodawanie nowych obiektów) Edytor mapy obiektowej
Paletki do kartowania obiektów mapy zasadniczej
Multipunkt, multilinia i multipowierzchnia
7 Usuwanie obiektów i przywracanie obiektów usuniętych Usuwanie obiektu z mapy i przywracanie usuniętych Przywracanie usuniętych obiektów baz mapy zasadniczej
8 Modyfikacja mapy Edycja etykiety Obracanie tekstu na mapie
Modyfikacja geometrii obiektu Edycja obiektów mapy zasadniczej z wypełnieniem
Relacje między obiektami mapy zasadniczej 2021 Modyfikacja relacji
Konwersja Mapy zasadniczej 2015 do 2021 - (funkcjonalność dostępna tylko w programie C-Geo) Konwersja mapy zasadniczej 2015 do specyfikacji 2021 - (funkcjonalność dostępna tylko w programie C-Geo)
9 Przecinanie obiektów Przecięcie obiektów (powierzchniowych) Przecięcie obiektów
Przecięcie obiektu otwartego Modyfikacja obiektu np. projektowanego przewodu
Przecięcie ogrodzenia ze wstawieniem bramy
Przecięcie obiektem otwartym obiektem (dowolnym)
Zaznaczanie obiektów w bazie
10 Przenoszenie historii Przenieś historię obiektu z … Wybór obiektów w funkcji przenoszenia i kopiowania atrybutów
11 Przywrócenie stanu pierwotnego obiektu pochodzącego z importu pliku GML Przywrócenie stanu oryginalnego obiektu Przywrócenie stanu oryginalnego obiektu z zasobu
12 Enklawa – tworzenie Enklawa Prostsze tworzenie enklaw w obiektach
13 Eksport i Eksport różnicowy Eksport do GML Eksport obiektów powiązanych relacyjnie
14 Walidacja Walidacja 2021
15 Dokumenty do operatu Tworzenie mapy porównania z terenem
Generowanie wykazu współrzędnych Raportowanie współrzędnych
Drukowanie mapy Podgląd wydruku mapy w C-GEO
Druk mapy do PDF w C-GEO
16 Rodzaje komunikatów, ich znaczenie i sposoby naprawy Najczęściej otrzymywane z ośrodków komunikaty błędów w plikach GML

Pełna instrukcja aktualizacji mapy zasadniczej 2021 dostępne na stronie Softline w dziale Do pobrania. Bezpośredni link instrukcji dla C-Geo oraz dla C-GML

==